LMMDV AICINA KURZEMES MŪZIKAS SKOLU ADMINISTRĀCIJU PĀRSTĀVJUS UZ TIEŠSAISTES DISKUSIJU

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru piektdien, 5. martā, Zoom tiešsaistes platformā aicina Kurzemes Mūzikas skolu administrācijas pārstāvjus piedalīties sanāksmē par mācību procesa aktualitātēm.

Tiešsaistes sanāksmē aicināti piedalīties pārstāvji no Aizputes, Alsungas, Grobiņas, Pāvilostas, Nīcas, Nīgrandes, Kalētiem, Liepājas, Priekules, Saldus, Skrundas, Vaiņodes. Diskusija tiek organizēta, lai administrācijas pārstāvji varētu pārrunāt aktualitātes profesionālās ievirzes izglītībā, attālinātā mācību procesa aktualitātes skolās un kopīgi diskutētu par sadarbības risinājumiem.

Seminārā piedalīsies LMMDV kā Kurzemes reģiona metodiskais centrs, kā arī Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji.

Pieredzes apmaiņa ir nepieciešama, lai uzsāktu kopīgu sadarbību attālinātajā mācību procesa laikā un runātu par vīrusa Covid-19 laika attālinātā mācību procesa aktualitātēm, problēmsituācijām un to kopīgiem risinājumiem.

Nākamajos semināros pedagogu savstarpējā dalīšanās labās prakses piemēros dažādu mācību priekšmetu mācīšanā dos iespēju uzzināt citu izglītības iestāžu pieredzi, ko veiksmīgi izmantot arī savās nodarbībās.

Semināru vadīs Kristīne Varažinska, LMMDV Izglītības metodiķe Mūzikas izglītības programmām.