Metodiskā darba aktualitātes mūzikā

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ceturtdien, 18. februārī, pulksten 11.00 aicina uz pirmo kopīgo tikšanos Latvijas Mūzikas vidusskolu izglītības metodiķus Zoom tiešsaistes platformā, lai pārrunātu metodiskā darba aktualitātes attālinātā mācību procesa norisē un plānotu jaunus metodiskos seminārus pedagogiem.

Tiešsaistes platformā tiks pārrunātas aktualitātes profesionālajā izglītībā. Diskusijā aicināti piedalīties metodiķi, struktūrvienību un nodaļu vadītāji no Liepājas, Rīgas, Ventspils, Jelgavas, Cēsīm, Rēzeknes un Daugavpils (Latvijas Mūzikas vidusskolas).

Pieredzes apmaiņa ar izglītības metodiķiem ir nepieciešama, lai uzsāktu kopīgu sadarbību šajā attālinātajā mācību procesa laikā. "Tikšanās galvenie mērķi ir pārrunāt vīrusa Covid-19 laika attālinātā mācību procesa aktualitātes un problēmsituācijas, kā arī meklētu kopīgus risinājumus un ģenerētu jaunas idejas veiksmīgai sadarbībai," uzsver LMMDV direktore Inga Auziņa.

Pedagogu savstarpējā dalīšanās labās prakses piemēros dažādu profesionālo mācību priekšmetu mācīšanā, dos iespēju uzzināt citu izglītības iestāžu pieredzi.

Semināru vadīs Kristīne Varažinska, LMMDV izglītības metodiķe Mūzikas izglītības programmām.

Semināra Zoom saite:
https://us02web.zoom.us/j/84994205060?pwd=N0pDZmNZY01FQVl6elNXWWNmV0o4dz09
ID: 849 9420 5060
parole: 668677