PILNVEIDOJAM MATERIĀLI TEHNISKO BĀZI MŪZIKAS, MĀKSLAS UN DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

2023. gadā MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola īstenojusi divus Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītus projektus materiāli tehniskās bāzes pilnveidei, lai attīstītu mūzikas, mākslas un dizaina izglītības programmu īstenošanu.

Saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu "Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana" tika piešķirts finansiāls atbalsts projektam "Materiāltehniskās bāzes pilnveide LMMDV dizaina izglītības programmās" līguma Nr. 2023-1-DIA-M04002. Projekta ietvaros saņemts finansējums 4500,00 EUR apmērā.

Projekta ietvaros pilnveidota LMMDV materiāltehniskā bāze, to papildinot ar pneimatisko gravēšanas iekārtu, gravēšanas asmeņiem – štiheļiem, štiheļu rokturiem pneimatiskajai gravēšanas iekārtai un aksesuāriem juveliera darba iestiprināšanai. Tika iegādāts arī juvelierizstrādājumu motora komplekts, dažādu profila stiepļu kalibrēšanas instrumenti, instrumenti akmens iesēdināšanai metālā, vītņurbju un vītņgriežu komplekts, akumulatora ekscentriskās slīpmašīna, akumulatora vibrācijas slīpmašīna, akumulatora leņķa slīpmašīna, krāsošanas pistole, grunts pistole, pistoļu tīrīšanas komplekts un pistoļu turētājs.

Rezultātā modernizēta modulārā programma "Produktu dizains", aprīkojot izglītības programmas darbnīcas telpas ar juvelierizstrādājumu izgatavošanai nepieciešamo aprīkojumu un iekārtām dažādu rotu dizaina izstrādei, izmantojot plašu materiālu klāstu; ar slīpēšanas ierīcēm, kas nepieciešamas materiāla, produkta, detaļu sagatavošanu turpmākai apstrādei. Īstenojot projektu tiek aptverti materiāla apstrādes posmi, lai audzēkņiem būtu iespēja pilnvērtīgi apgūt visus etapus no dizaina idejas līdz produktam.

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" tika finansiāli atbalstīts projekts “MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveide”, līguma Nr. 2023-1-MDM-M02009. Projekta īstenošanai saņemts finansējums 1731,00 EUR apmērā.

Projekta ietvarā iegādāta Reeds'n'Stuff ēvele obojas mēlīšu izgatavošanai, kas turpmāk nodrošinās pilnvērtīgu mācību procesu profesionālās ievirzes un vidējās izglītības audzēkņiem, lai apgūtu visus obojas mēlīšu taisīšanas posmus. Kā arī papildus tiks atvieglots obojas spēles skolotāju darbs, jo ēvele dod skolotājam plašākas iespējas izgatavot mēlītes bērnu mūzikas skolas audzēkņiem, pielāgojot katra audzēkņa individuālajām vajadzībām.

Iegādātie mācību līdzekļi stiprinās MIKC LMMDV materiāli tehnisko bāzi un padarīs mūsdienu tirgus tendencēm un prasībām atbilstošu kultūrizglītības vidi. Ar iegādāto materiāli tehnisko bāzi, kvalitatīvas un uz izcilību virzītas mācības būs iespējamas ilgtermiņā.

VKKF-logo