PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAU (BĒRNU SKOLAS) AUDZĒKŅU IZLAIDUMS