Karjeras nedēļa 2022

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notika Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicināja ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas. Arī Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola piedalījās ikgadējā Karjeras nedēļā, papildinot kopējo pasākumu klāstu gan ar nodarbībām, gan ekskursijām.

LMMDV Vizuālā tēla stilistu programmas audzēknēm 19. oktobrī bija iespēja iepazīties ar prezentāciju par Tartu Mākslas skolu, ko prezentēja viesstudentes no Igaunijas – Mia Rummo un Ketlina Mēniste. Jaunietes dalījās pieredzē, diskutējot par skolu iespējām un piedāvājumu.

20. oktobrī mūsu skolas pedagogi Laura Dzērve un Ivars Pilips-Matisons atgādināja audzēkņiem, ka viena no superspējām ir spēja uzņemties atbildību par savu valsti. Tika pastāstīts par iesaisti valsts aizsardzībā un iespējām pieteikties Zemessardzē, demonstrēts aprīkojums un formas tērps.

Karjeras nedēļas noslēgumā, 21. oktobrī organizētas ekskursijas LMMDV Liepājas pilsētas skolu 8.–9.klašu skolēniem. Ar skolas telpām un mācību programmām iepazinās skolēni no Liepājas Liedaga vidusskolas, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas. Arī mūsu audzēkņiem bija iespēja attīstīt savas superspējas – spēju uzņemties vadīt ekskursijas un iepazīstināt ar skolas iespējām. Paldies ekskursiju vadītājiem – Laurai Gibnerei, Lindai Grīslei, Esterei Zandbergai, Luīzei Svilpei, Martai Zomerovskai, Alisei Ilzei Grišinai un Patrīsijai Preisai!

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.