IEGĀDĀTI JAUNI MŪZIKAS INSTRUMENTI

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola īstenojusi Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" atbalstīto projektu "Kvalitatīvas un ilgtspējīgas mācību vides nodrošināšana PIKC LMMDV" līguma Nr. 2021-1-MDM-M02006.

Projekta ietvarā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu iegādāti jauni mūzikas instrumenti – čells un septiņi ksilofoni, kas sekmēs turpmāku stīgu instrumentu spēles un sitaminstrumentu spēles nodaļu attīstību un izglītības programmu kvalitāti.

Iegādātie mūzikas instrumenti stiprinās PIKC LMMDV materiāli tehnisko bāzi un padarīs mūsdienu tirgus tendencēm un prasībām atbilstošu kultūrizglītības vidi, nodrošinot audzēkņiem iespēju instrumentu spēli apgūt uz tehniski labā stāvoklī un kvalitatīviem mūzikas instrumentiem. Ar iegādātajiem mūzikas instrumentiem kvalitatīvas un uz izcilību virzītas mācības un koncertdarbība būs iespējama ilgtermiņā.


Projekta vadītāja
Anete Verbicka
E-pasts:  anete.verbicka@lmmdv.edu.lv
mob. +371 22150926


VKKF-logo