Publiskās lekcijas Pasākuma "Vizuālās un audiālās identitātes sinerģija" ietvaros

Mūsdienās, kad patērētāju kultūra pieprasa un rada jaunu audiovizuālu saturu ik mirkli, tā vien šķiet, ka klusums un vizuālā tīrība ir kļuvusi par privilēģiju, kas pieejama tikai savrupiem vai bagātiem cilvēkiem.  Ceturtdien, 21. novembrī, pulksten 14.00 koncertzāles "Lielais dzintars" mākslas telpā Civita Nova notiks trīs lekcijas par to, vai redzēšana tiešām nozīmē noticēšanu, vai mēs visi pasauli uztveram vienādi un kā domāt par cilvēku kā multimaņu būtni.

Skaņu un vizuālā dizaina līdzāspastāvēšana, lektors Jānis Vērzemnieks – radošais direktors un audio zīmolvedības konsultants, Latvijas Skaņu dizaineru asociācijas dibinātājs.

Lekcijā būs iespējams uzzināt par sinestēziju, par skaņas psiholoģisko programmēšanu, Kiki Bouba efektu, McGurk efektu; baudīt audiovizuālās identitātes projektu piemērus, uzzināt, kāpēc burtveidoli (fonti) un mūzikas žanri ir svarīgi.

Audio ekoloģija un skaņu saskarsme, lektors Andris Indāns – Latvijas elektroniskās mūzikas vecmeistars, "Gassound Studio" dibinātājs. Lekcijā būs iespēja uzzināt par skaņas uztveri dažādos akustiskos apstākļos, par akustiskām parādībām, skaņas ekoloģisko domāšanu, emocionālo mijiedarbību; novērtēt projektu piemērus.

"Facepalm" dizains, kad dizains neizdodas, lektors Čārlzs Bušmanis – "Design Elevator" dibinātājs, industriālais dizainers un dizaina konsultants / inovāciju autors un lietotājdraudzības eksperts.

Lekcijas notiek angļu un latviešu valodās.

Pasākumu īsteno PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola sadarbībā ar Latvijas Skaņu dizaineru asociāciju.

Ieeja bez maksas.

Lekcijas tiek īstenotas projekta "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" LLI-338 ietvaros. Projektu LLI-338 īsteno saskaņā ar INTERREG V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam. Vadošais partneris: Kuldīgas novada pašvaldība, projekta partneri: Klaipēdas Kultūras komunikāciju centrs, Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas Mākslas koledža, Liepājas radošās industrijas klasteris un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. Projekta kopējais budžets ir EUR 220 193.06, tostarp EUR 187 164,08 no ERAF finansējuma.

Lekciju video materiāli:


Skaņas identitātes veidošana — Jānis Vērzemnieks
1. Atšķirība starp skaņas mākslu un skaņas dizainu
2. Vēsture
3. Audio brendings (tendences, teorija, piemēri)
4. Kas ir zīmola grāmata un kā rakstīt stila vadlīnijas

Skaņas dramaturģija — Andris Indāns
1. Skaņa un laiks
2. Audio dinamika
3. Skaņas struktūra
4. Mākslinieciskā domāšana