PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina pieteikšanos audzēkņu starptautiskajām mobilitātēm Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA102-060137 ietvaros.

Mobilitātei uz Tamperes konservatoriju, Somijā aicināti pieteikties "Taustiņinstrumentu spēle", "Stīgu instrumentu spēle", "Pūšaminstrumentu spēle" un "Sitaminstrumentu spēle" izglītības programmu audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots (4). Mobilitāte notiks laika posmā no 2019. gada 27. oktobra līdz 2019. gada 9. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Pavadošā persona tiks precizēta.

Mobilitātei uz Porto Mākslas skolu, Portugālē (Escola Artística de Soares dos Reis) aicināti pieteikties Metāla izstrādājumu dizaina, Multimediju dizaina, Reklāmas dizaina un Foto dizaina izglītības programmu audzēkņi.
Dalībnieku skaits ierobežots (1 FD, 2 MMD, 1 RD, 2 MID). Mobilitāte notiks laika posmā no 2019. gada 10. novembra līdz 2019. gada 23. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kā pavadoša persona mobilitātes dosies Dace Dēliņa-Lipska, Vizuālā tēla stilista izglītības programmas metodiķe.

Mobilitātei uz OMNIA institūtu, Somijā, Espū (Espoon Seudun Koulutuskuntayhtyma Omnia) aicināti pieteikties Apģērbu dizaina un Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmu audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots (2 AD, 2 KID). Mobilitāte notiks laika posmā no 2019. gada 24. novembra līdz 2019. gada 7. decembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kā pavadošā persona mobilitātē dosies Laura Dzērve, speciālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja.

Pieteikšanās kārtība

Lai pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsagatavo Europass CV.
Europass CV var izveidot šeit: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lv/cv/compose.
CV izveidošanā atbalstu var meklēt pie karjeras konsultanta Nila Kuncīša nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv, tālr. 29882813.

Pieteikuma anketa visu mobilitāšu pretendentiem ir pieejama šeit: DOCX fails.

Izdrukāts, pilnībā aizpildīts, salasāms pieteikums un dalībnieka Europass CV jāiesniedz līdz 2019. gada 8. oktobra pulksten 12.00. Mākslas izglītības programmu audzēkņiem pieteikums un CV jāiesniedz karjeras konsultantam Nilam Kuncītim Alejas ielā 18, tornītī administrācijas pusē. Mūzikas izglītības programmas audzēkņiem pieteikums un CV jāiesniedz e-klases administratorei Initai Virdziniecei Ausekļa ielā 11/15.

Atlases kritēriji

Korekti aizpildīts un laikā iesniegts pieteikums, pieteikumā aprakstītā motivācija piedalīties, valodas zināšanu novērtējums, pašvērtējums. Lai pretendētu uz mobilitāti, pretendentam ir jābūt sekmīgam visos mācību priekšmetos, tiks ņemts vērā stundu apmeklējums, iesaiste ārpusskolas aktivitātēs, sasniegumi, vērtējumi profesionālajos priekšmetos.

Atlases kārtība

Visas pieteikuma anketas un CV tiks izskatīti stipendiju komisijas sēdē 2019. gada 10. oktobrī. Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību projektā.

Mobilitātes notiek Erasmus+ projekta "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" līguma Nr. 2019-1-LV01-KA102-060137 ietvaros.

Vairāk informācijas pie projektu vadītājām:
Ingas Kuncītes inga.kuncite@lmmdv.edu.lv, tālr. 29604489
Iritas Kalējas irita.kaleja@lmmdv.edu.lv, tālr. 26470868