IZDOTA EM. MELNGAIĻA LIEPĀJAS MŪZIKAS VIDUSSKOLAS SIMTGADEI VELTĪTA GRĀMATA

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola sadarbībā ar biedrību "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" ir izdevusi Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas simtgadei veltītu grāmatu "Vējā dzimusī: ar sirdi uz delnas, ar saknēm smiltīs". Grāmatu veidojusi kultūras žurnāliste Indra Imbovica sadarbībā ar muzikoloģi, ilggadēju mūzikas vidusskolas pedagoģi Aiju Engelmani.

"Par grāmatas primāro uzdevumu izvirzījām mērķi uzburt emocionālo tiltu, kas dotu iespēju iepazīt Liepājas Mūzikas vidusskolas darbību caur pedagogu un absolventu dzīvesstāstiem – gan pilsētas mūzikas norišu kontekstā, gan kopā ar viņiem aizceļojot arī tālāk Latvijā un pasaulē. Mūsdienās internetā un sociālajos tīklos iespējam daudz uzzināt par mūziķu radošajiem darbiem un panākumiem, bet kāds bijis ceļš uz tiem – vide, kurā viņi auguši, ģimene, izglītība? Kāda loma mācību procesā ir bijusi pedagogiem? Kādas bijušas topošo un arī jau pieredzējušo mūziķu – atsevišķu personu – rakstura iezīmes, kas ļāvušas sasniegt izvirzītos mērķus? Grāmatas lappusēs, balstoties uz intervijām un atmiņu stāstiem, būs atainotas viņu šaubas, cīņas ar sevi, cerības, vilšanās un augšāmcelšanās," grāmatas priekšvārdā raksta Indra Imbovica.

"Skola – tie ir cilvēki. Pedagogi, tehniskie darbinieki, audzēkņi, absolventi. Katram no viņiem ir savs stāsts par skolas laiku – par mācīšanas un mācīšanu, par koncertēšanu, izklaidēm, sportošanu, par triumfa un arī vilšanās brīžiem. Par prieku un panākumiem, par grūtībām un sāpēm. Visi šie stāsti, apkopoti grāmatā, veido bagātu, krāšņu priekšstatu par Liepājas kultūras dzīvi un tās neatņemamo sastāvdaļu – leģendāro Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskolu laikmeta griežos gadsimta garumā," grāmatas pēcvārdā raksta LMMDV direktore Inga Auziņa.

Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda,  "Kurzemes kultūras programma 2022" (Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts meži, Kurzemes plānošanas reģions) un Liepājas Kultūras pārvaldes atbalstu. Grāmatas projektu vadītāja Anete Verbicka, redaktore Baiba Jaunslaviete, korektore Ilze Zomerfelde, dizaina autore Zane Bluķe, fotogrāfijas digitalizēja Kārlis Volkovskis.

Svinīgais un sirsnīgais atklāšanas notikums norisinājās skolas telpās 2023. gada 19. janvārī.

Grāmatu iespējams iegādāties, veicot 25,00 EUR bankas pārskaitījumu uz biedrības "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" kontu LV03UNLA0055002891712, maksājuma mērķī jānorāda – ziedojums, Jūsu vārds un uzvārds. (Piemēram: Ziedojums, Anna Notiņa).
Pēc ziedojuma veikšanas grāmatu varēs saņemt pie skolas lietvedes (e-pasts: daiga.varazinska@lmmdv.edu.lv, tālr. 25739994) Mūzikas vidusskolas ēkā Ausekļa ielā 11/15, Liepājā (iestādes darba laikā).

Paldies visiem melngailiešiem, kuri dalījās atmiņās, lai taptu šī grāmata!