PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola īstenos starptautisku mobilitāšu projektu.

Jūnijā Valsts izglītības attīstības aģentūra lēma par PIKC LMMDV februārī iesniegtā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta "Profesionālo kompetenču pilnveidošana starptautiskā līmenī" pieteikuma Nr.2019-1-LV01-KA102-060137 apstiprināšanu. Projekts tiks īstenots laika posmā no 01.09.2019. līdz 31.05.2021.

Projekta ietvaros tiks īstenotas mobilitātes mūzikas, mākslas un dizaina izglītības programmu pedagogiem un audzēkņiem: 13 pedagogiem personāla mācīšanās mobilitātes; 54 audzēkņiem (un 14 pavadošām personām) profesionālās prakses partnerorganizācijās.

Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošas programmas Erasmus+ mobilitātes noteiktām izglītības programmām:
• OMNIA institūts (Somija) – Vizuālā tēla stils, Apģērbu dizains, Koka izstrādājumu dizains;
• Vantas profesionālā skola (Somija) – Reklāmas dizains, Foto dizains, Koka izstrādājumu dizains;
• Glāzgovas Kelvina koledža (Apvienotā Karaliste) – Apģērbu dizains, Vizuālā tēla stils, Metāla izstrādājumu dizains, Izglītības programmas "Populārā un džeza mūzika" audzēkņi un profesionālo priekšmetu pedagogi;
• Soares dos Reis mākslas skola Lisabonā (Portugāle) – Metāla izstrādājumu dizains, Reklāmas dizains, Foto dizains, Multimediju dizains;
• Tartu mākslas skolā (Igaunija) – Interjera dizains, Māksla;
• Vīnes mākslas skola (Austrija) – Keramikas izstrādājumu dizains, Māksla;
• Uherskes Hradištes mākslas vidusskola (Čehija) – Ādas izstrādājumu dizains, profesionālo priekšmetu pedagogi;
• SASKY profesionālā skola (Somija) – Tekstila izstrādājumu dizains, Interjera dizains, Arhitektūra, profesionālo priekšmetu pedagogi;
• Madrides mākslas skola (Spānija) – Metāla izstrādājumu dizains, profesionālo priekšmetu pedagogi;
• Tartu Mūzikas skola (Igaunija) – Izglītības programmu "Stīgu instrumentu spēle" un "Pūšaminstrumentu spēle" audzēkņi un profesionālo priekšmetu pedagogi;
• Tamperes konservatorija (Somija) – Izglītības programmu "Taustiņinstrumentu spēle", "Stīgu instrumentu spēle", "Pūšaminstrumentu spēle" un "Sitaminstrumentu spēle" audzēkņi un profesionālo priekšmetu pedagogi;
• Prešovas Universitāte (Slovākija) – Izglītības programmu "Diriģēšana" un "Vokālā mūzika" audzēkņi un profesionālo priekšmetu pedagogi.

2019. gada rudenī notiks pirmās projekta mobilitātes uz Porto mākslas skolu, Madrides mākslas skolu, Glāzgovas Kelvina koledžu un Omnia institūtu. Starptautiskās mobilitātes veicina PIKC LMMDV un nozares pārstāvju sadarbību, sekmē starptautiskas pieredzes pārņemšanu, veicina viedokļu apmaiņu nozares profesionāļu starpā, uzskatāmi un ar praktiskiem piemēriem parāda uzņēmumu darbību, izmantotās tehnoloģijas, iekārtas, materiālus, aprīkojumu, uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmu, darba drošības praktisko pielietojumu. Tāpat pieredzes apmaiņā dalībnieki gūst viedokli par citu valstu mācību pieejām, metodiku un metodēm, profesionālās izglītības darba organizāciju, eksāmenu saturu, zināšanu vērtēšanu, pieredzes atzīšanu. Visas mobilitātes tiek īstenotas ar programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.