PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola īstenos skolu apmaiņas partnerības projektu

Lai attīstītu informācijas tehnoloģiju prasmes mūzikas profesionālajā darbībā un brīvajā laikā, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) īstenos skolu apmaiņas partnerības projektu.

Eiropas Komisija 2019. gada 17. jūlijā ir veikusi Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību atbalstīto projektu centralizētās budžeta piešķiršanas procedūru. Projekta "Profesionālo zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveidošanas mūzikas studentiem" pieteikums Nr. 2019-1-LT01-KA229-060764_2, kurā partneris ir PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā.

Projekts tiks īstenots laika posmā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. septembrim. Tā ietvarā PIKC LMMDV būs partneris Klaipēdas Stasa Šimkus konservatorijai Lietuvā un Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi skolai Turcijā.

Projekta mērķis ir attīstīt informācijas tehnoloģiju prasmes mūzikas profesionālajā darbībā un brīvajā laikā, tai skaitā skaņu ierakstu programmu iepazīšana, apmācības sociālo tīklu drošā lietošanā, CV un motivācijas vēstuļu konkurētspējīga izveidošana, integrēto stundu ieviešana mācību procesā, sevis prezentēšanas prasmes, u.c.

Projekta ietvarā tiks īstenotas īstermiņa skolotāju un audzēkņu apmaiņas programmas uz Lietuvu un Turciju. Kopumā katrā no apmaiņas programmām piedalīsies 7 audzēkņi un 2 skolotāji no katras partnerskolas. Pirmā visu projektā iesaistīto skolu tikšanās notiks 2020. gada martā Liepājā.

Visas projekta aktivitātes tiek īstenotas ar programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.

PIKC LMMDV Projektu vadītāja
Irita Kalēja
e-pasts: irita.kaleja@lmmdv.edu.lv