Gunara Larsena vijoles spēles meistarklase

Sestdien, 14. novembrī notiks Gunara Larsena meistarklase vijoles spēlē.

Tēma: "Tehniskā un mākslinieciskā izpildījuma problēmas, to risināšanas veidi un metodes profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmās vijoles spēles audzēkņiem".

Gunars Larsens dzimis Liegē, Beļģijā. Uzaudzis, mācījies un universitāti pabeidzis Adelaidā, Dienvidaustrālijā. Viņa pirmie skolotāji bija Tomas Metjū (Thomas Matthews) un Rūdolfs Miķelsons.

1964. gadā, pēc Tibora Varga ielūguma, Gunars Larsens pārcēlās uz dzīvi Eiropā, kur turpināja mācības Vīnē (Austrijā) pie Josefa Suka un Lucernā (Šveicē) pie Franko Gulli.

Pēc mācību pabeigšanas Gunars Larsens kļuva par Lucernas konservatorijas profesoru, paralēli uzstājoties kā solists un esot "Lucernas stīgu festivāla" līderis. Ar šo ansambli, kā arī kā solists un dažādu kameransambļu dalībnieks, viņš ir uzstājies daudzās pasaules valstīs.

Šobrīd Gunars Larsens ir profesors vijoļspēlē un kameransambļu spēlē Lozanas "Haute Ecole de Musique" konservatorijā un Lucernas Mūzikas augstskolā. Viņš ir arī viesprofesors Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Rīgā un Adelaidas universitātē Austrālijā. Profesors vadījis ļoti daudzas meistarklases dažādās valstīs. Daudzi no profesora Gunara Larsena studentiem kļuvuši par vadošajiem mūziķiem prestižos Eiropas simfoniskajos orķestros.

Meistarklasēs var piedalīties tikai tiešsaistē.
Pieteikuma anketa: Google forms
Pieteikšanās līdz 13. novembra pulksten 14.00