Mūzikas skolai veltītās grāmatas atvēršanas svētki

Aicinām ikvienu esošo vai bijušo melngailieti uz tikko izdotās, Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas simtgadei veltītās grāmatas "Vējā dzimusī: ar sirdi uz delnas, ar saknēm smiltīs" atvēršanas svētkiem 19. janvārī, pulksten 17.00, skolas ēkā Ausekļa ielā 11/15, Liepājā! Grāmatu sarakstījusi kultūras žurnāliste Indra Imbovica sadarbībā ar muzikoloģi, ilggadēju mūzikas vidusskolas pedagoģi – Aiju Engelmani.

Grāmatu iespējams iegādāties, veicot 25,00 EUR pārskaitījumu uz biedrības "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" kontu LV03UNLA0055002891712, maksājuma mērķī jānorāda – ziedojums, Jūsu vārds un uzvārds. (Piemēram: Ziedojums, Anna Notiņa).

Ja ziedojums veikts līdz 18.01.2023., grāmatu būs iespējams saņemt Mūzikas vidusskolas ēkā Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, sākot no 19. janvāra, kad pulksten 17.00 skolā notiks grāmatas atvēršanas svētki. Pēc 19. janvāra grāmatas pret minēto ziedojumu (pārskaitot to uz bankas kontu) varēs saņemt pie skolas lietvedes (e-pasts: daiga.varazinska@lmmdv.edu.lv, tālr. 25739994).

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola sadarbībā ar biedrību "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" ir izdevusi Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas simtgadei veltītu grāmatu "Vējā dzimusī: ar sirdi uz delnas, ar saknēm smiltīs".

"Par grāmatas primāro uzdevumu izvirzījām mērķi uzburt emocionālo tiltu, kas dotu iespēju iepazīt Liepājas Mūzikas vidusskolas darbību caur pedagogu un absolventu dzīvesstāstiem – gan pilsētas mūzikas norišu kontekstā, gan kopā ar viņiem aizceļojot arī tālāk Latvijā un pasaulē. Mūsdienās internetā un sociālajos tīklos iespējam daudz uzzināt par mūziķu radošajiem darbiem un panākumiem, bet kāds bijis ceļš uz tiem – vide, kurā viņi auguši, ģimene, izglītība? Kāda loma mācību procesā ir bijusi pedagogiem? Kādas bijušas topošo un arī jau pieredzējušo mūziķu – atsevišķu personu – rakstura iezīmes, kas ļāvušas sasniegt izvirzītos mērķus? Grāmatas lappusēs, balstoties uz intervijām un atmiņu stāstiem, atainotas viņu šaubas, cīņas ar sevi, cerības, vilšanās un augšāmcelšanās," grāmatas priekšvārdā raksta Indra Imbovica.

"Skola – tie ir cilvēki. Pedagogi, tehniskie darbinieki, audzēkņi, absolventi. Katram no viņiem ir savs stāsts par skolas laiku – par mācīšanos un mācīšanu, par koncertēšanu, izklaidēm, sportošanu, par triumfa un arī vilšanās brīžiem, par prieku un panākumiem, par grūtībām un sāpēm. Visi šie stāsti, apkopoti grāmatā, veido bagātu, krāšņu priekšstatu par Liepājas kultūras dzīvi un tās neatņemamo sastāvdaļu – leģendāro Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskolu laikmeta griežos gadsimta garumā," grāmatas pēcvārdā raksta LMMDV direktore Inga Auziņa.

Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, "Kurzemes kultūras programma 2022" (Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts meži, Kurzemes plānošanas reģions) un Liepājas Kultūras pārvaldes atbalstu. Grāmatas projekta vadītāja Anete Verbicka, redaktore Baiba Jaunslaviete, korektore Ilze Zomerfelde, dizaina autore Zane Bluķe, fotogrāfijas digitalizēja Kārlis Volkovskis, grāmatas tapšanā piedalījās arī Iveta Vīksne, Jānis Strazds, Inga Auziņa un Astra Ziemele.

Paldies visiem melngailiešiem, kuri dalījās atmiņās, lai taptu šī grāmata!