Lepojamies ar mūsu pasniedzējiem!

Vairāki Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogi tika izvirzīti tituliem "Goda un gada liepājnieks 2020" un "Liepājas Kultūras balva 2020". Lepojamies!

Goda un gada liepājnieks 2020

Titulam "Goda liepājnieks" par mūža ieguldījumu Liepājas labā tika izvirzīts sporta skolotājs, ilggadējs galda tenisa treneris Gunārs Jēkabsons.

Fizkultūras skolotājs darba gaitas toreizējā E. Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolā uzsāka jau 1969. gadā, un turpina veikt šo darbu arī šobrīd. Paralēli tam strādājis arī par treneri Liepājas Sporta biedrībā "Dinamo", "Liepājas Metalurga" sporta skolā, kā arī ilgus gadus bijis Liepājas rajona un Sporta skolas vecākais treneris, un Latvijas jaunatnes izlases vecākais treneris galda tenisā.

"Gunārs Jēkabsons ir izcils un leģendārs sporta skolotājs un treneris ar vairāk nekā 50 gadu darba pieredzi. Viņa pedagoģiskajam darbam raksturīga augsta pašdisciplīna, prasīgums, godprātīga attieksme, aizrautība, taisnīgums. G. Jēkabsons ir izcils pedagogs, Skolotājs ar lielo burtu," uzsver LMMDV direktore Inga Auziņa. Savukārt titulam "Gada liepājnieks" tika izvirzīta vijoles spēles skolotāja Beata Zariņa-Blaščinska un Reklāmas dizaina izglītības programmas vadītāja, pedagoģe Zane Bluķe.

Darba gaitas B. Zariņa-Blaščinska uzsāka Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā, kad sāka strādāt par vijoļspēles skolotāju un ilustratori kameransambļa un koncertmeistaru klasē. Šobrīd pedagoģe strādā par vijoļspēles, ansambļa klases un stīgu instrumentu vēstures skolotāju un vada stīgu instrumentu ansambli un ansambli "Amber Strings".

"Vijoļspēles audzēkņi ar teicamiem rezultātiem regulāri piedalās reģionālajos, Valsts un starptautiska mēroga konkursos, arī ansamblis "Amber Strings" ir vairākkārtējs starptautisko konkursu laureāts. Turklāt jau no 2012. gada Beata organizē un vada Liepājas reģiona apvienoto stīgu instrumentu orķestri ikgadējā festivāla "Mēs esam un būsim..." ietvaros," stāsta I.Auziņa.

Savukārt dizainere Zane Bluķe veidojusi grafisko noformējumu dažādiem pasākumiem un projektiem, veidojusi vizuālās identitātes uzņēmumiem Liepājā, piedalījusies dažādu pilsētu zīmolu izstrādē, un lielākais gandarījums ir par to, ka ideja tiek īstenota un darbojas.

"Tieši Zane Bluķe ir skolas zīmola vizuālo elementu autore. Viņai ir perfekta grafikas stila izjūta! Pedagoģe katru gadu vada 4. kursa audzēkņu kvalifikācijas darbus, kuri gūst augstus vērtējumus. Savukārt 2020. gadā Zane vadīja diplomdarbu "Ilustrācijas un paplašinātā realitāte pasakai "Sniega kurmis" un audzēkne Annija Drungila Latvijas skolu un augstskolu dizaina darbu konkursā "Dizaina Arēna 2020", kur ieguva 1. vieta nominācijā "Saziņas dizains"," papildina I.Auziņa.

Liepājas Kultūras balva 2020

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) pedagogi Kristīne Brīniņa un Egons Peršēvics - "Liepājas Kultūras balva 2020" laureāti!

Kristīne Brīniņa balvu saņēma par izcilu netradicionālas teātra izrādes formas – interaktīvas pastaigas "Upe" īstenošanu. Savukārt Egons Peršēvics tika godināts par skulptūras "Karostas nāra" izveidi un atraktīvu tās eksponēšanu Liepājas ostas akvatorijā pie Ziemeļu mola.

"Kristīne un Egon, sveicu jūs visas skolas saimes vārdā. Man ir patiess prieks par jūsu sasniegumiem un panākumiem. Patiess prieks, ka esat pamanīti un novērtēti. Novēlu jums vēl daudz publiskas atzinības un daudz radošu ideju," laureātus sveic LMMDV direktore Inga Auziņa.

Kopumā šogad tika saņemti 44 pieteikumi mākslas, literatūras, mūzikas, teātra un citās nozarēs, izvirzot gan radošu apvienību iniciatīvas, gan individuālus sasniegumus, kuri veicinājuši kultūras dzīves kvalitāti un Liepājas atpazīstamību, kā radījuši jaunas, radošas un inovatīvas idejas Liepājas pilsētas kultūras jomā.