PIKC LMMDV saņem atbalstu vispārējās vidējās izglītības pedagogu profesionālai pilnveidei

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) ietvaros atbalstīts PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas skolu sektora projekts "Vispārējās vidējās izglītības personāla kapacitātes stiprināšana PIKC LMMDV" Nr.2021-1-LV01-KA122-SCH-000014983.

Projekta mērķis ir sekmēt vispārējās vidējās izglītības pedagogu un administrācijas profesionālo pilnveidi efektīva mācību procesa īstenošanai un izcilību sekmēšanai. Rezultātā nodrošinot augstvērtīgu mācību kvalitāti, efektīvas un modernas pieejas, izglītojamo pašvadītu mācīšanos, proaktīvu un metakognitīvu domāšanu, kas sekmē centralizēto eksāmenu rādītājus.

Primārā mērķauditorija ir PIKC LMMDV vispārējās vidējās izglītības pedagogi. Projekta īstenošana sekmēs viņu spējas un prasmes izstrādāt un sagatavot mācību materiālus, izkopt un pielietot metodiku atbilstoši jaunajam izglītības standartam. Tai skaitā sekmēs mācību priekšmetu starpdisciplinaritāti, kas dos iespēju padarīt mācību programmas kompaktākas un vieglāk apgūstamas.

Projekta ietvaros tiks īstenotas darba ēnošanas mobilitātes partnerskolās Somijā, Slovākijā un Francijā. Kā arī tiks nodrošināta pedagogu dalība starptautiskos profesionālās pilnveides kursos, apgūstot tādas tēmas kā:
• angļu valoda izglītības darba internacionalizācijai un starptautiskās sadarbības sekmēšanai;
• inovatīvas mācīšanas un mācīšanās metodes;
• IKT mācīšanai: praktisks kurss informācijas tehnoloģiju iekļaušanai mācībā;
• runāšana ar cilvēkiem (C1, C2): valodas un kultūras kurss skolotājiem;
• angļu valoda skolotājiem (A2, B1);
• CLIL KLUBS: Satura un valodas integrēta mācīšanās;
• angļu valoda un metodika: 21. gadsimta pieeja angļu valodas skolotājiem.

Projektam piešķirts maksimāli prasītais finansējums 45 860 eiro apmērā. Projekta īstenošanas periods 1.12.2021.-1.06.2023.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja
Inga Kuncīte
inga.kuncite@lmmdv.edu.lv
tel. +371 29604489

lidzfinanse-ES-Erasmus