MŪZIKAS PROGRAMMU AUDZĒKŅU PIETEIKŠANĀS ERASMUS+ STARPTAUTISKAJĀM MOBILITĀTĒM

Tiek izsludināta pieteikšanās Erasmus+ mobilitātei uz ArtEZ Mākslas universitāti, Nīderlandē (https://www.artez.nl/en/home), kurā aicināti pieteikties izglītības programmas Populārā un džeza mūzika audzēkņi:
• 2. kurss 35/b
• 3. kurss
• 3. kurss 35/b
• 4. kurss

Mobilitāte plānota laika posmā no 2023. gada 5. marta līdz 2023. gada 18. martam, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Dalībnieku skaits ierobežots – 4 audzēkņi. Mobilitātē dosies pavadošā persona un divi pedagogi.

Pieteikšanās kārtība:
• Lai pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda pieteikuma anketa: DOCX un jāsagatavo Europass CV.
• Lai pieteiktos mobilitātei pretendentam nevar būt mācību parādi nevienā mācību priekšmetā.
• Izdrukāts, pilnībā aizpildīts, salasāms pieteikums un dalībnieka Europass CV jāiesniedz līdz 2023. gada 31. janvāra pulksten 12.00 projektu vadītājai Anetei Verbickai Ausekļa ielā 11/15 (administrācijas gaitenis blakus dežurantam, kab. "Projekti"), kā arī papildus pieteikuma anketa PDF formātā jānosūta projektu vadītājai e-pastā.

Europass CV var izveidot šeit:  https://europa.eu/europass/lv

CV izveidošanā atbalstu var meklēt pie karjeras konsultantes Zanes Zaļkalnes (e-pasts: zane.zalkalne@lmmdv.edu.lv)

Atlases kritēriji:
• Korekti aizpildīts un laikā iesniegts pieteikums.
• Pieteikumā sniegtā informācija un sagatavotā Europass CV kvalitāte.
• Sekmība un mācību stundu apmeklējums.

Atlases kārtība un turpmākās darbības:
• Visas pieteikuma anketas un CV izskatīs skolas vadība, mācību daļa, izglītības programmas vadītājs.
• Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību mobilitātē.

Atlasītajiem dalībniekiem:
• Nepilngadīgajiem būs nepieciešams vecāku iesniegums par piekrišanu audzēkņa dalībai mobilitātē.
• Visiem atlasītajiem dalībniekiem pirms došanās mobilitātē nepieciešams
izgatavot EVAK karti – https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte
• Ar visiem atlasītajiem dalībniekiem tiks slēgti prakses mobilitātes finansējuma līgumi.

Visi ar mobilitāti tieši saistītie izdevumi tiek segti no Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) "Personu mobilitātes mācību nolūkos" profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055764 ietvaros.

Pirms došanās mobiltātē tiks izvērtēti visi spēkā esošie ceļošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi nosūtošajā un uzņemošajās valstīs.

Plānotās mobilitātes var tikt atceltas/atliktas, ja tiks ieviesti drošības un/vai ceļošanu ierobežojoši pasākumi, kas liegs mobilitāšu norisi.

Uzziņai:
Nīderlandes Karaliste – https://www.mfa.gov.lv/lv/niderlande-celojumu-bridinajumi

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja
Anete Verbicka
anete.verbicka@lmmdv.edu.lv
tel. +371 22150926

lidzfinanse-ES-Erasmus