PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (PIKC LMMDV) izsludina pieteikšanos dalībai Erasmus+ projekta aktivitātē 2020. gada pavasara semestrī, līguma Nr.2019-1-LT01-KA229-060764_2

Lai attīstītu informācijas tehnoloģiju prasmes mūzikas profesionālajā darbībā un brīvajā laikā, PIKC LMMDV īstenos skolu apmaiņas partnerības projektu "Developing professional knowledge, skills, and competence for music students".

Projekta mērķis ir attīstīt informācijas tehnoloģiju prasmes mūzikas profesionālajā darbībā un brīvajā laikā, tai skaitā skaņu ierakstu programmu iepazīšana, apmācības sociālo tīklu drošā lietošanā, konkurētspējīga CV un motivācijas vēstuļu veidošana, integrēto stundu ieviešana mācību procesā, sevis prezentēšanas prasmes attīstīšana.

Projekta ietvarā īstenos īstermiņa skolotāju un audzēkņu apmaiņas programmas uz Lietuvu un Turciju. Kopumā katrā no apmaiņas programmām piedalīsies 7 audzēkņi un 2 skolotāji no katras partnerskolas.

Projekts tiks īstenots laika posmā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. septembrim. Tā ietvarā PIKC LMMDV būs partneris Klaipēdas Stasa Šimkus konservatorijai Lietuvā un Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi skolai Turcijā.

Pirmā visu projektā iesaistīto skolu tikšanās notiks Liepājā no 2020. gada 23. marta līdz 27. martam.

Prioritāri aicināti pietiekties Mūzikas projektu vadības un Mūzikas vēsture un teorijas programmu audzēkņi, pieteikties dalībai projektā var arī citi interesenti no mūzikas izglītības programmām.

Audzēkņiem, kuri pieteiksies uz pirmo projekta aktivitāti, būs iespēja līdzdarboties visā projektu ciklā un doties turpmākajās skolu tikšanās reizēs Lietuvā un Turcijā.

Pieteikuma anketa pretendentiem: DOCX fails

Izdrukāts, pilnībā aizpildīts un salasāms pieteikums jāiesniedz līdz 2020. gada 28. februārim (ieskaitot) projektu vadītājai Anetei Verbickai Ausekļa ielā 11/15, 1b kabinetā.

Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību projektā. Visiem atlasītajiem dalībniekiem ir jābūt sekmīgiem visos mācību priekšmetos, nedrīkst būt vairāk neattaisnotu kavējumu par noteiktajiem līdz mobilitātes sākuma datumam.

Vairāk informācijas pie projektu vadītājas:
Anete Verbickas
anete.verbicka@lmmdv.edu.lv
tel. 22150926