MŪZIĶI GŪST PIEREDZI IGAUNIJĀ

No 2023. gada 24. septembra līdz 7. oktobrim audzēkņu un personāla Erasmus+ mobilitātē uz Tallinas mūzikas un baleta skolu MUBA (Tallinna Muusika ja Balletikool MUBA), Igaunijā devās seši audzēkņi, trīs pedagogi un viens projektu vadītājs. MUBA jeb Tallinas Mūzikas un baleta skola ir domāta tiem, kas jūt mūzikas, dejas un gudrības aicinājumu. Mācīties var gan pēc pamatskolas, gan vidusskolas, gan arodskolas programmām. Par savu dalību un iegūto pieredzi mobilitātē dalās audzēkņi un pedagogi.

Sniedze Kārkliņa (2. kurss, Mūzika – Flautas spēle):
Mobilitātes attīstīju flautas spēles tehniku – vibrato, elpošana, artikulācija; improvizācija; flautas spēle kopā ar bigbendu. Ieklausīšanās kopējā skanējumā, prast dzirdēt sevi gan kopējā skanējumā (kopā ar citiem bigbenda mūziķiem), gan arī atsevišķi. Flautas spēles tehniku, improvizāciju pilnveidoju pie specialitātes pedagoga un bigbenda vadītāja Sīma Aimlas (Siim Aimla), kā arī pedagogs parādīja jaunus vingrinājumus tehnikas attīstīšanai un tika sniegti Ieteikumi improvizācijai. Ļoti vērtīgu pieredzi ieguvu spēlējot uzņemošās mūzikas skolas bigbendā – divu nedēļu laikā iemācoties repertuāru, cenšoties iekļauties jaunā skanējumā, gatavojot un spēlējot solo. Vērtīgi bija arī tas, ka es iepazinu MUBA audzēkni, džeza flautisti, kura arī spēlēja bigbendā. Mūsu specialitāte ir diezgan reta, tāpēc bija interesanti dzirdēt viņas domas, to, kā viņa spēlē, ieteikumus utt.

Harijs Ločmelis (3. kurss 35/b, Mūzika – Trompetes spēle):
Mobilitāte ļāva ieraudzīt plašāku spektru apgūstamās profesijas iespējās, kā arī pilnveidot savas prasmes kā, piemēram, blūza valoda, konkrēts frāzējums, saspēle, kas tika attīstīts mācību stundās, brīvajā laikā un džema sesijās džeza klubā "Philly Joe's" un mūzikas ierakstu veikalā "Terminal".

Elza Marija Buša (2. kurss, Mūzika – Klavierspēle):
Mobilitātes laikā pilnveidoju profesionālās prasmes improvizācijā un ko tajā var izmantot; lasīšana no lapas; klausoties mūziku, analizēt to, ko dzirdu; ritma izjūta, saspēle bigbendā. Iepriekšminētās prasmes ļāva attīstīt dažādi specifiski vingrinājumi, uzstājoties, pielietojot zināšanas praktiski, lasīšana no lapas, klausoties dažādus skaņdarbus ar skolotājiem un analizējot tos kopā ar skolotājiem un citiem. Bija atsevišķas nodarbības, kas tika veltītas tieši ritma attīstībai, bigbendā bijām divi pianisti un spēlējām reizē, tāpēc bija jāsaprot, ko es varu darīt. Un tā kā skaņdarbi bija atpazīstami, un citi arī ne pārāk sarežģīti, tad bija vieglāk to izdarīt, kā arī izbaudīt un darīt to ar patiku.

Kristers Ketverts (2. kurss, Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle):
Mobilitātē pilnveidoju savu muzikalitāti iekš mūzikas atskaņošanas, radošumu, komunikācijas prasmes angļu valodā, trompetes spēli, mūzikas teorijas zināšanas. Prasmes tika apgūtas mobilitātes skolas ritma nodaļas stundās. Radošums un mūzikas teorija tika apgūta solfedžo stundās un aranžēšanas/improvizācijas stundās. Trompetes spēles apgūšana tika apgūta pie diviem dažādiem skolotājiem. Viens no skolotājiem bija akadēmiskās mūzikas skolotājs un Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra vadošais trompetists Indreks Vau un otrs džeza mūzikas skolotājs, trompetists Džeisons Hanters (Jason Hunter). Abas mūzikas puses ir dažādas un to var pat spilgti redzēt to mācīšanas metodikā. Arī piedalījos bigbenda sastāvā, kur spēlēju pirmo trompeti. Aktivitātes bieži bija praktiskas un lietas, ko mums paskaidroja teorētiski bija pašiem jāizmanto uzdevumos. Kopumā es ieguvu pieredzi, kā būt, primāri, džeza mūziķim un arī ieguvu pieredzi, kā ir mācīties ārzemēs – citā valodā. Kā arī ieguvu pieredzi būt patstāvīgam, jo ārpus Latvijas nav neviena latviešu drauga, tāpēc arī uzlaboju savas angļu valodas prasmes.

Kristaps Vītols-Vītoliņš (4. kurss, Mūzika – Ģitāras spēle):
Braucienā ieguvu jaunus draugus, kā arī satiku jau iepriekš iepazītos audzēkņus no apmaiņas programmas Tartu. Lielāko prieku tieši rada iegūtie draugi un kolēģi, ar kuriem ceru kādreiz vēl tikties un kopīgi strādāt. Atmiņā paliekošākie ir koncerti un džema sesijas "Philly Joe's" džeza klubā, kā arī džema sesija ierakstu veikalā "Terminal", un protams, bigbenda koncerts, kurā uzstājāmies kopā ar MUBA audzēkņiem. Profesionālās prasmes, kuras attīstīju mobilitātes laikā – komunikācija, laika menedžments, improvizācija, koordinācija, kā arī bigbenda mēģinājumos izkopām saspēli. Esmu nostiprinājis pārliecību, ka mūziku apgūstu ne vien lai uzkāptu uz skatuves un piedzīvotu "gala produktu", bet arī, lai pieredzētu procesu, kurā visas labās lietas top. Pieredzes un cilvēki ir svarīgākais.

Krišjānis Petraitis (4. kurss, Mūzika – Saksofona spēle):
Mobilitātē pilnveidoju savas prasmes aranžiju rakstīšanā, blūza filozofijā un stāsta veidošanā, sadarbība ar citas valsts mūziķiem, dzirdi, igauņu valodu, džeza kluba kultūras praksi, ieskatu igauņu džeza pedagoģijā un izglītības norisē.

Rustams Bagirovs (Izglītības programmas Mūzika vadītājs un pedagogs):
Mobilitātē izpratu un pārliecinājos par to, ka mūsu metodes un mācību plāni ir ļoti līdzīgi uzņemošās skolas izglītības sistēmai. MUBA tiek pielietotas papildus mūsdienu aplikācijas un programmatūras teorijas priekšmetiem.

Andris Buiķis (Izglītības programmas Mūzika – Sitaminstrumentu spēles pedagogs):
Šāda veida mobilitātes izbraucieni katram pedagogam ir ļoti būtiska, lai nestagnētu savā rutīnā un metodikā, bet paskatītos kā tas notiek citur, izdarītu secinājumus – izvērtētu plusus un mīnusus savā darbā – censtos integrēties, izprast jauno paaudzi šodien tik ļoti attīstoties tehnoloģijām un iespējām tās izmantot arī mūsu skolā. Esmu aktīvs kā mūziķis un brauciens priekš manis nebija liels izbrīns, tomēr sirsnība, draudzīgs kolektīvs Igaunijā, atbalsts no valsts studējošajiem ir nesamērojams ar Latviju. Stipri vairāk pielāgota skandināvu izglītības sistēma ļauj ļoti labi saglabāt brīvību, bet tai pat laikā arī mērķtiecību un profesionālos rezultātus.

Gatis Gorkuša (Izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēles pedagogs):
Mobilitātes laikā piedalījos nodarbībās, kur sekoju līdzi mācību stundu norisei trompetes spēlē – iespēlēšanās, izmantojamo materiālu saturs, metodiskie materiāli, individuāla pieeja, skaņas veidošana – tonis, intonācija, fleksibilitāte, diapazons, izturība. Bija prieks vērot, cik augstā līmenī kaimiņzemes izglītības sistēma ir attīstījusies. Iespaidoja atrašanās MUBA, ievērības cienīga ēka. Ļoti patika ik vakara džema vai koncertu vakari džeza klubā "Philly Joe`s". Esmu studējis Igaunijā, tā kā zināšanu integrācija jau notiek, bet vienmēr ir kādas mazas nianses ko atklājam no jauna. Mūžu dzīvo – mūžu mācies!

Mobilitāte īstenota Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055764 ietvaros.

Foto: Svens Tupits (Sven Tupits)


lidzfinanse-ES-Erasmus