LMMDV AUDZĒKŅI PIEDALĀS ĪSTERMIŅA MOBILITĀTĒ HORVĀTIJĀ

No 2022. gada 18.septembra līdz 24.septembrim īstermiņa mobilitātē uz Lietišķās mākslas un dizaina skolu Horvātijā, Zadarā (Škola primijenjene umjetnosti i dizaina) (http://www.ss-primijenjenaumjetnostidizajn-zd.skole.hr) devās divas Mākslas un četras Komunikācijas dizaina programmu audzēknes. Savukārt darba ēnošanā un radošo darbnīcu īstenošanā piedalījās trīs PIKC LMMDV pedagogi. Lietišķās mākslas un dizaina skolā Zadarā tikās visu projektā iesaistīto partnerskolu dalībnieki – no katras skolas 6 audzēkņi un 3 pedagogi.

Lietišķās mākslas un dizaina skola Zadarā dibināta 1961. gadā ar mērķi piedāvāt drēbnieka un apģērbu tehniķa izglītību programmu apguvi. Skolai turpinot attīstīties un sekojot līdzi laikmeta tendencēm, tika izveidotas arī grafiskā dizainera, glezniecības dizainera, tēlniecības dizainera un apģērbu dizainera izglītības programmas. Skola turpina saglabāt kultūrvēsturiskās vērtības, piedāvājot audzēkņiem apgūt arī tādas senākas apģērbu un aksesuāru darināšanas un dekorēšanas metodes kā izšūšana, tamborēšana un izšūšana.

Projekts "Facing ARTS together" ir ar mākslu saistīts projekts, kurā iesaistītas četras Eiropas mākslas vidusskolas un tā mērķis ir trīs vidējās mākslas izglītības jomu attīstība – kultūras mantojuma saglabāšana, iemūžinot vietējo mākslinieku dzīves studentu veidotās dokumentālās īsfilmās un prezentējot šīs filmas plašai sabiedrībai. Otra joma ir mākslas izmantošana kā komunikācijas platforma, lai risinātu jutīgas sociālās problēmas. Šīs tēmas projekta nosaukumā ir apzīmētas ar lielajiem burtiem, kur A (arts) apzīmē ļaunprātīgu izmantošanu, R (racism) apzīmē rasismu, T (threats) apzīmē draudus un S (stereotypes) apzīmē stereotipus. Īstermiņa mobilitātes laikā audzēkņi jauktās starpvalstu grupās, katras partnerskolas mentoru vadībā, veica tēmu izpēti un veidoja māksliniecisku plakātu sērijas, prezentēja sagatavoto informāciju par kādu no sociālajām problēmām. Piedaloties mobilitātē, audzēkņiem kopā ar pedagogiem bija iespēja doties mācību ekskursijās tuvākajā apkārtnē, Zadarā, Ninā un Šibenikā, apmeklējot kultūrvēsturiski vērtīgas apskates vietas un objektus, kā stikla muzeju, mākslinieka Pablo Pikaso darbu ekspozīciju, aplūkot Horvātijas pilsētu iespaidīgo arhitektūru.

Par savu dalību mobilitātē dalās:
Patrīcija: Mobilitātes laikā plaši attīstīju sociālās prasmes, guvu jaunus iespaidus un citādāku redzējumu, kas palīdzēja man sadraudzēties ar jauniem cilvēkiem. Katru dienu jutu, kā paplašinu savu redzesloku un risinu dažāda veida problēmas. Pilnveidoju prasmi gan būt patstāvīgai, gan strādāt grupā un spēt domāt kritiski. Prieku sagādāja tas, cik ļoti jutu uzlabojamies savas līderības dotības, spēja meklēt un atrast kompromisus. Braucienā laikā sapratu, ka spēju daudz ātrāk un veiksmīgāk pārslēgties darba režīmā, nekā to iepriekš biju gaidījusi. Tieši par LMMDV apgūstamo profesiju secināju, ka tā nav tik ļoti ierāmēta kādos noteiktos principos, bet gan atvērta daudz dažādākiem izpausmes veidiem un idejām. Veidojot plakātus, sapratu, cik interesants spēj būt pats darba process un sadarbība ar citiem mākslinieciski orientētiem indivīdiem.
Vanesa: Kļuvu pārliecinātāka pa savām angļu valodas prasmēm, pielietojot tās reālajā vidē. Iemācījos ka gan patstāvība, gan komandas darbs/paļaušanās – ir attīstāma un pilnveidojama prasme. Iepazinos ar dažādu valstu cilvēkiem un ieguvu jaunus draugus, uzzināju vairāk par viņu kultūru. Bija ļoti vērtīgi atkal atsvaidzināt zināšanas un prasmes datorprogrammā Adobe Illustrator, kā arī bija lieliski un ārpus komforta zonas mijiedarboties ar citu vidi. Bija ekskursijas gida pavadībā pa vietējām Horvātijas pilsētām (Zadara, Šibenika, Nina). Apmeklējām Pikaso izstādi un bijām stikla muzejā. Taisījām plakātus par sabiedrībā jūtīgām, bet svarīgām tēmām – ļaunprātīga izmantošana, rasisms, draudi, stereotipi, kā arī prezentējām tos izstādes atklāšanā. Nobeigumā noskatījāmies dokumentālās filmiņas par katras iesaistītās valsts vietējo mākslinieku. Man patika, ka kopīgi ar pārējiem valstu pārstāvjiem devāmies kopā pusdienot, kur bija iespējams nogaršot Horvātijas tradicionālos ēdienus.
Jana: Mobilitātes laikā es attīstīju sarunvalodas spējas angļu valodā, kā arī izzināju horvātu kultūru un iepazinos ar nacionāliem ēdieniem. Šī bija neaizmirstama pieredze, es iepazinos ar vairākiem interesantiem cilvēkiem, ar kuriem kopā izbaudījām Horvātijas skaistumu. Šī programma nekā neietekmēja manu attieksmi uz apgūstamo profesiju, es joprojām vēlos būt par ilustratoru, tāpat kā pirms brauciena. Taču programma ietekmēja manu attieksmi pret mūsu skolu. Apskatot Zadaras mākslas skolu es sapratu, ka mūsu skolā ir daudz augstāks akadēmiskais līmenis, vairāk telpas un piemērotas tehniskās ierīces, tāpēc es sāku vairāk cienīt mūsu skolu un priecāties par to, ka es mācos tieši LMMDV.
Kate: Pilnveidoju komunikācijas prasmes, attīstīju savas iemaņas runāt svešvalodā. Iemācījos izvērtēt savas prioritātes, pielāgoties, kad tas ir nepieciešams. Attīstīju prasmi publiski uzstāties, prezentēt un aizstāvēt savu ideju, kā arī pamatot savas izvēles. Mobilitāte tikai lika man vēlreiz pārliecināties, ka esmu izvēlējusies sev piemērotāko skolu un izglītības programmu. Manī ir vēlme turpināt mācīties un trenēties, lai sasniegtu visus savus mērķus.
Solvita: Noteikti ieguvu liekāku sapratni Horvātijas kultūrā un arhitektūrā. Secināju, ka Horvātijas celtnes pēc uzbūves ir diezgan identiskas Itālijā esošajām. Bija lieliska iespēja attīstīt savas runāšanas prasmes angļu valodā un censties formulēt domu, ko vēlos izklāstīt. Personīgi man patika iepazīties ar citu valstu jauniešiem un ar tiem sadraudzēties, kā arī lieliski pavadīt laiku. Viennozīmīgi guvu lielāku pieredzi ceļošanā, kā arī guvu iespēju ieraudzīt neaizmirstamus skatus. No tehniskās puses guvu sapratni lielformāta plakātu izveidē un kā ir strādāt ProCreate programmā. Mobilitātes laikā mums bija iespēja apskatīt ļoti daudz vietas Horvātijā. Zadarā mēs apskatījām stikla muzeju, uzzinājām par stikla ražošanu, tā vēsturi un antīkajām lietām. Varējām aplūkot Pikaso darbu ekspozīciju Zadarā, kā arī citu mākslinieku darbus un skulptūras. Zadarā mums noritēja projekta darbība, pie kura kopumā varējām strādāt 4 stundas 3 dienu laikā. Projekts likās interesants un process bija diezgan ieintriģējošs, jo skolā gluži tādus darbus nebijām taisījuši. Bija brīži, kad nekas īsti neizdevās un gribējās padoties, bet beigās, manuprāt, mūsu grupas veikums bija tīri pieņemams.

Projekta ietvaros turpmāk plānota audzēkņu un personāla īstermiņa mobilitāte uz Latviju 2022. gada oktobrī un novembrī, kad divas personāla mobilitātes Slovākijā, Svidnīkā un Liepājā notiks 2023. gada pavasarī.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2020. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. augustam.
Projekta vadošais partneris:
Mākslas un rūpniecības skola Slovākijā, Svidnīkā (Skola umeleckeho priemyslu Svidnik).
Projekta partneri:
Lietišķās mākslas vidusskola Čehijā, Česki Krumlovā (Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov)
Lietišķās mākslas un dizaina skola Horvātijā, Zadarā (Škola primijenjene umjetnosti i dizaina)
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.


lidzfinanse-ES-Erasmus