IESPĒJA PIETEIKTIES EDGARA ČUŽINSKA STIPENDIJAI

Edgara Čužinska vienreizējās profesionālās attīstības stipendijas nolikums 2022./2023. m.g. PDF

Edgars Čužinskis ir latviešu mūziķis un pasniedzējs, kurš 2007. gadā absolvēja Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu A. Ļebedeva klasē kā mūziķis – akordeonists. Pēc mūzikas vidusskolas beigšanas Edgars trīs gadus nostrādāja kā mūzikas skolotājs dažādās Latvijas skolās. Pēc tam dzīve viņu aizveda uz Angliju, kurā pavadīti jau 10 gadi, darbojoties kā pasniedzējam, diriģentam, muzikālajam direktoram vairākām izrādēm, ērģelniekam, koncertmeistaram un dažādu mūzikas pasākumu organizētājam.

2017. gadā Volverhamptonas universitātē ar izcilību iegūts bakalaura grāds mūzikā un klavierspēlē, kā arī 2019. gadā ar teicamnieka diplomu iegūts maģistra grāds Karaliskajā Birmingemas konservatorijā mūzikā un klavierspēlē, studējot pie izcilā profesora Džona Dvaita (John Thwaites) un viena no izcilākajiem britu pianistiem Entonija Hjūita (Anthony Hewitt). Pašlaik Edgars studē doktorantūrā Londonas Mūzikas koledžā. Viņa darbs kā pasniedzējam, mūziķim un dažādu projektu menedžerim ir saistīts ar nepārtrauktu ceļošanu pa pasauli.

1. Mērķis un stipendijas vispārējais apraksts
Stipendijas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu jauno mūziķu profesionālajai attīstībai. Tās izlietojums ir paredzēts darbībām, kas to veicina, piemēram, meistarklašu apmeklējums, augsta līmeņa pasniedzēju (ārpus LMMDV pasniedzēju loka) apmeklējums, konkursu apmeklējumi vai jebkādu citu radošo projektu veidošana, kas veicina profesionālo attīstību. Stipendijas ieguvējs var to novirzīt arī mūzikas instrumenta iegādei. Stipendija nav paredzēta ikdienas dzīvošanas izmaksu segšanai mācību laikā. Piešķiršanai paredzētas divas vienreizējas stipendijas - viena stipendija vienam bērnu mūzikas skolas audzēknim 500 eiro apmērā un viena stipendija vienam mūzikas vidusskolas audzēknim 800 eiro apmērā.

2. Prasības stipendijas pretendentiem
Stipendijai var pieteikties jebkuras specialitātes LMMDV bērnu mūzikas skolas pēdējo trīs klašu audzēkņi, kā arī 7. klases (sešu gadu programmā, sagatavošanās iestājai vidusskolā) un 9. klases (astoņu gadu programmā, sagatavošanās iestājai vidusskolā) audzēkņi. Pieteikties aicināti arī LMMDV 1.–4. kursa mūzikas vidusskolas audzēkņi. Pieteikties var LMMDV audzēkņi, kuri nav saņēmuši šo stipendiju 2021./2022. m. g. Stipendijas pretendentam jābūt labām, ļoti labām, teicamām vai izcilām sekmēm visos profesionālajos mācību priekšmetos LMMDV, kā arī audzēknim nedrīkst būt neattaisnotu stundu kavējumu. Tiek ņemta vērā arī dalība un panākumi konkursos; tos lūgums norādīt pieteikumā.

3. Pieteikšanās kārtība
Līdz 8. februārim jānosūta aizpildītu pieteikuma anketu uz e-pastu janis.strazds@lmmdv.edu.lv

4. Stipendijas piešķiršanas kārtība
LMMDV Struktūrvienības vadītāja vietniece Mūzikas izglītības programmām (mācību daļas vadītāja) Iveta Vīksne un Struktūrvienības vadītāja Mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmām Inna Pozdņakova, kā arī Edgars Čužinskis izskatīs pieteikumu anketas, atlasot kandidātus, kuri atbilst kritērijiem, un tie tiks uzaicināti uz interviju un noklausīšanos LMMDV telpās 2023. gada 15. februārī. Stipendija ar bankas pārskaitījumu tiks izmaksāta ne vēlāk kā līdz 2023. gada februāra beigām, pēc interviju un noklausīšanās posma.

Pieteikuma anketa: PDF

Pieteikuma anketa: DOCX