Mūzikas audzēkņiem! Edgara Čužinska vienreizējā profesionālās attīstības stipendija 2020./2021. m.g.

Edgars Čužinskis ir Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas absolvents, profesionāls mūziķis, kurš šobrīd studē un strādā Apvienotajā Karalistē. Čužinskis ir nācis klajā ar piedāvājumu ik gadu piešķirt vienreizējas stipendijas diviem PIKC LMMDV mūzikas jomas audzēkņiem. Stipendijas mērķis ir dot finansiālu atbalstu jauno mūziķu profesionālajai attīstībai. Tās izlietojums paredzēts, piemēram, augsta līmeņa pasniedzēju meistarklašu apmeklējumiem (ārpus LMMDV pasniedzēju loka), nozīmīgu konkursu apmeklējumiem un līdzīgiem mērķiem. Stipendija nav paredzēta ikdienas dzīvošanas izmaksu segšanai mācību laikā vai mūzikas instrumentu iegādei. Piešķiršanai paredzētas divas, vienreizējas 500 eiro stipendijas – viena bērnu mūzikas skolas audzēknim un viena – mūzikas vidusskolas audzēknim.

Stipendijai var pieteikties jebkuras specialitātes pēdējo divu klašu bērnu mūzikas skolas audzēkņi, kā arī 1.-3. kursa mūzikas vidusskolas audzēkņi.

Stipendijas nolikums: PDF

Stipendijai var pieteikties, līdz 2020. gada 2. oktobrim nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu: DOCX
uz e-pastu janis.strazds@lmmdv.edu.lv.

Pēc anketu izskatīšanas komisija atlasīs kandidātus, kuri tiks uzaicināti uz interviju un noklausīšanos oktobra beigās vai novembra sākumā. Stipendija ar pārskaitījumu tiks izmaksāta ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc interviju un noklausīšanās posma.