LMMDV ĪSTENO PIRMO EKSPERTA MOBILITĀTI

No 2023. gada 8. janvāra līdz 2023. gada 13. janvārim MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola īstenoja 1. eksperta mobilitāti, uzņemot profesionālu mūziķi, basģitāristu un komponistu Teunu Krīmeru (Teuns Creemers) no Nīderlandes.

Nedēļas laikā notika praktiskas meistarklases izglītības programmas Populārās un džeza mūzikas nodaļas audzēkņiem kopā ar pieaicināto ekspertu. Vairāk par Populāro un džeza nodaļu, eksperta mobilitāti un viesošanos MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā stāsta izglītības programmas Populārās un džeza vadītājs Rustams Bagirovs: "Mūsu skola jau gadiem ir zināma kā spēcīgs džeza izglītības kodols Dienvidkurzemē un visā Latvijā. To apliecina ne tikai ik gadu augsti novērtēti kvalifikācijas eksāmenu rezultāti, iedibinātā Jam Session tradīcija ar viesmākslinieku koncertiem un lielu klausītāju skaitu, bet arī tādi zīmīgi fakti un notikumi kā bigbenda koncerti, un to dalībnieku regulāra profesionālā pilnveide meistarklasēs pie augsta līmeņa māksliniekiem, kuri ir atzīti Latvijā, Eiropā un plašākā pasaulē, kā arī konkursa "Ventspils Groove" audzēkņu rezultāti.

Pēdējā minētajā konkursā visas Latvijas džeza nodaļas vidusskolas audzēkņi sacenšas savā starpā ar radošumu, tehniskām iemaņām harmonijā, ritmā, solo un ansambļa instrumentu spēlē. Mūsu skolas audzēkņu Combo un pedagogi tika godalgoti ar 1. un 3. vietu konkursā. Šie visi fakti nozīmē, ka vidēji 20 audzēkņiem, kuri mācās džezā nodaļā, ļoti interesē šis žanrs, vide, kā arī ir vēlme uzlabot savas iemaņas un prasmes, lai turpinātu apgūt mūzikas izglītību arī pēc vidusskolas absolvēšanas.

Par šiem visiem pārskatītajiem elementiem varēja pastāstīt un parādīt praktiski mūsu uzaicinātais viesmākslinieks no Nīderlandes un ansambļa meistars Teuns Krīmers.

Teuns ir vadījis un rakstījis skaņdarbus iepriekš vairākiem džeza grupu sastāviem, līdz ar to bija spējīgs piecas dienas meistarklasēs konstruktīvi pastrādāt ar audzēkņiem daloties ar pieredzi, padomiem un saviem skatījumiem izpildot viņa sarakstīto oriģinālmūziku. Otrdienas Jam Session koncerts un improvizācijas koncertzālē "Lielais Dzintars" kopā ar Teunu un džeza nodaļas pedagogiem, Denisu Paškeviču, Andri Buiķi, manu un audzēkņu dalība tajā, spēja emocionāli un garīgi uzlādēt un pozitīvi ietekmēt mācību procesu.

Visas nedēļas piepūles un smagais darbs paliks ne tikai atmiņās un emocijās, bet arī trijos muzikālos video ierakstos, ko audzēkņi veikuši skolas studijā. Tie paliks iemūžināti arī skolas vēsturē un, iespējams, mudinās jaunos mūziķus iestāties vidusskolā un nākt mācīties džeza mūziku."

Visi ar mobilitāti tieši saistītie izdevumi tiek segti no Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) "Personu mobilitātes mācību nolūkos" profesionālās izglītības sektora atbalstītā mobilitātes projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055764.


lidzfinanse-ES-Erasmus