Mūsu skolas absolventu kvalifikācijas darbi 2023

 


Aisberga redzamā un neredzamā daļa ir kā metafora mūzikas un mākslas studentiem, kuri iegulda cītīgu darbu un pūles, lai attīstītu savas prasmes un radošo potenciālu četru gadu garumā.

Neredzamajā daļa ir tas, kas notiek aiz skatuves vai molberta, tas ir tas, ko mēs ne vienmēr redzam vai apzināmies – kā tiek lieti sviedri, uzlabotas un noslīpētas prasmes instrumenta spēlē vai mākslas tehnikas meistarībā.

Redzamajā daļā, mēs atklājam tikai mazu daļu no visa, kas izveidots četru gadu garajās studijas.

Baudot redzamo daļu, jāatceras, ka tas ir tikai mazs logs uz studenta radošo ceļu un personiskas izaugsmes rezultātu, lai rastos mūzikas un mākslas brīnumi.

Mums ir paveicies dzīvot radošumā!

Rīko:
         
Atbalsta: Lielais dzintars Valsts kultūrkapitāla fonds Kurzemes radošās industrijas  attīstības centrs Euroskor