Matemātika vidusskolai. Līnijas vienādojums.

Matemātika vidusskolai. Līnijas vienādojums.

Autors: Ilze France, Evija Slokenberga, Evijas Jaunzeme

Mācību līdzeklis izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” iekļautās prasības.
Par ierosinājumu, to precizējot un papildinot, izmantota Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” Skola2030 projektā izveidotā programma, tāpēc katra komplektizdevuma mācību grāmata atbildīs vienam no šajā projektā ietvertajām “Matemātika I”  tēmām.
Mācību grāmatas “Līnijas vienādojums” saturu veido desmit temati.


Izdevējs: Lielvārds, 2023
ISBN: 9789984116273

Grāmatas kategorijas
Eksaktās zinātnes