Matemātika vidusskolai. Vektori.

Matemātika vidusskolai. Vektori.

Autors: Ilze France, Evija Slokenberga, Evija Jaunzeme

Mācību līdzeklis izstrādāts, ievērojot Noteikumus par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugos (Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumi Nr. 416) iekļautās prasības.

Mācību grāmatas “Vektori” saturu veido septiņi temati. 
Vektors un vektora modulis.  
Vektoru saskaitīšana un atņemšana 
Vektora reizināšana ar skaitli. Vektora izteikšana ar dotajiem vektoriem. 
Vektora projekcija uz ass.  
Nogriežņa garums jeb attālums starp diviem punktiem.  
Vektori koordinātu formā un darbības ar tiem. 
Vektori telpā.  


Izdevējs: Lielvārds , 2023
ISBN: 9789984116259

Grāmatas kategorijas
Eksaktās zinātnes