SAŅEMTS ATBALSTS MŪZIKAS PROJEKTU ĪSTENOŠANAI

Noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda 2021. gada pirmais regulārais projektu konkurss un Liepājas Kultūras pārvaldes pirmais kultūras projektu konkurss, kura ietvaros biedrība "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" sadarbībā ar PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu saņems finansiālu atbalstu projektu īstenošanai.

Valsts Kultūrkapitāla fonda 2021. gada pirmajā regulārajā projektu konkursā Dizaina un arhitektūras nozarē iesniegtā projekta "Vides objekts Valda Vikmaņa piemiņai" realizēšanai piešķirts finansējums 5000,00 EUR apmērā. Sagaidot 2022. gadā LMMDV struktūrvienības Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas simtgadi un godinot ilggadējo direktoru Valdi Vikmani par mūža ieguldījumu kultūrizglītībā un skolas attīstībā, projekta ietvaros tiks organizēts metu konkurss, lai iegūtu piemērotāko un pastāvīgi paliekošu, mūsdienīgu vides objekta skici Ausekļa ielā 11/15. Projekta norises laiks no 2021. gada 26. februāra līdz 2021. gada 30. novembrim.

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ietvaros apstiprināts iesniegtais projekts "Kvalitatīvas un ilgtspējīgas mācību vides nodrošināšana PIKC LMMDV". Projekta īstenošanai piešķirts finansējums 5000,00 EUR jaunu mūzikas instrumentu iegādei. Par piešķirto finansējumu tiks iegādāts čells un portatīvie ksilofoni, lai audzēkņi var apgūt sitaminstrumentu spēli arī attālinātajā mācību procesā. Projekta norises laiks no 2021. gada 26. februāra līdz 2021. gada 1. oktobrim.

Liepājas Kultūras pārvaldes 2021. gada pirmajā projektu konkursā saņemts atbalsts projektam "Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas simtgadei veltīta grāmata". Piešķirtais finansējums ir 3210,00 EUR apmērā. Tas paredzēts, lai daļēji apmaksātu grāmatas autoru darbu un tiktu apstrādātas, uzlabotas un pielāgotas grāmatas vajadzībām fotogrāfijas, kuras atlasītas skolas arhīvā un muzejā. Grāmatas izdošana veltīta LMMDV struktūrvienības Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas simtgadei 2022. gadā un godinot tās vēsturi.

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola ir viena no vecākajām mūzikas izglītības iestādēm Latvijā un joprojām ir kā nozīmīgs kultūras dzīves stūrakmens. Grāmatas tapšanas process uzticēts kultūras žurnālistei Indrai Imbovicai tandēmā ar muzikoloģi, ilggadēju mūzikas vidusskolas pedagoģi Aiju Engelmani. Abas autores daudzu gadu garumā aktīvi līdzdarbojušās un bijušas klātesošas Liepājas kultūras dzīves norisēs un Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolai, tādējādi detalizēti pārzina un orientējas tās vēsturē. Grāmatas saturs tiks balstīts uz plašiem arhīva materiāliem, recenzijām, intervijām, atmiņām. To caurviju tēma ir tās cilvēki: skolas direktori, pedagogi un audzēkņi – izcilas personības, kultūras dzīves veidotāji un viņu turpmākais ceļš mūzikas dzīvē. Projekta norises laiks no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. augustam.

Projekta vadītāja
Anete Verbicka
E-pasts: anete.verbicka@lmmdv.edu.lv

VKKF-logo Liepājas Kultūras pārvalde