SAŅEMTS ATBALSTS MŪZIKAS, MĀKSLAS UN DIZAINA PROJEKTU ĪSTENOŠANAI

Noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda 2022. gada pirmais regulārais projektu konkurss un mērķprogrammas, kuru ietvaros biedrība "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" sadarbībā ar PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu saņems finansiālu atbalstu projektu īstenošanai.

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ietvaros apstiprināts iesniegtais projekts "Kvalitatīvas un ilgtspējīgas mācību vides nodrošināšana PIKC LMMDV". Projekta īstenošanai piešķirts finansējums 9500,00 EUR jaunu mūzikas instrumentu iegādei.

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ietvaros apstiprināts iesniegtais projekts "Materiāli tehniskās bāzes pilnveide PIKC LMMDV dizaina un arhitektūras izglītības programmās". Projekta īstenošanai piešķirts finansējums 3037,00 EUR.

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ietvaros apstiprināts iesniegtais projekts "Materiāli tehniskās bāzes pilnveide PIKC LMMDV Vizuālās mākslas mācību programmās". Projekta īstenošanai piešķirts finansējums 3500,00 EUR.

Valsts Kultūrkapitāla fonda 1. regulārajā kultūras projektu konkursā Dizaina un arhitektūras nozarē apstiprināts projekts "Dizaina dienas 2022". Projekta īstenošanai piešķirts finansējums 6000,00 EUR.

Valsts Kultūrkapitāla fonda 1. regulārajā kultūras projektu konkursā Dizaina un arhitektūras nozarē apstiprināts projekts "Dizaina un arhitektūras nozares speciālistu vieslekcijas un meistarklases PIKC LMMDV". Projekta īstenošanai piešķirts finansējums 3505,00 EUR.

Projekta vadītāja
Anete Verbicka
E-pasts: anete.verbicka@lmmdv.edu.lv

Projekta vadītāja
Inga Kuncīte
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv

VKKF-logo