ATBALSTĪTS STARPTAUTISKS ERASMUS+ STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS PROJEKTS AR PIKC LMMDV LĪDZDALĪBU

PIKC LMMDV iesaistīsies projekta "Art@Heart – Social Handcraft Experience" līguma Nr. 2020-1-IT02-KA227-ADU-095157 īstenošanā. Vadošais partneris ir Associazione Atelier Degli Artigianelli (Florence, Itālija), projekta partneri LAO Le Arti Orafe (Itālija), Fondazione Spazio Reale (Itālija), Escuela de Arte 3 (Spānija), PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (Latvija).

Projekta mērķis ir uzlabot prasmju un kompetenču pilnveidi, kas stiprina radošumu, veicina kvalitāti un inovācijas, un atbalsta dalībnieku radošo potenciālu, veicinot kultūras un radošo nozaru noturību. Rezultātā tiks attīstītas dalībnieku profesionālās prasmes, kas veicina efektīvāku iesaisti darba tirgū.

PIKC LMMDV īstenos praktisko meistarklasi par ētiskas un ilgtspējīgas rotas dizainu, izmantojot ilgtspējīgus un otrreiz izmantojamus materiālus – āda un metāls. Meistarklase paredzēta 10 dalībniekiem vecumā no 18 gadiem. Tajā būs iespēja piedalīties PIKC LMMDV audzēkņiem un absolventiem, kuri atbilst projekta specifikai – ierobežotas iespējas (piemēram, mācīšanās grūtības, zems ienākumu līmenis, grūtības iesaistīties darba tirgū, u.tml.), ko radījusi Covid-19 izraisītā krīze radošajās jomās. Meistarklase tiks īstenota 40 dienas 2022. gada martā un aprīlī, un 40 dienas 2022. gada oktobrī un novembrī. Dalībnieki apgūs teorētiskos pamatus kā arī realizēs iecerētās idejas materiālā un materiālu kombinācijās. Praktisko darbību nodrošinās Produktu dizaina (Metāla izstrādājumu dizains) un Modes aksesuāru dizains (Ādas izstrādājumu dizains) modulāro programmu pedagogi. 2022. gada decembrī tiks organizēta publiski pieejama izstāde, un nodrošināta projekta ietvaros radīto ilgtspējīga dizaina rotu atspoguļojums digitālajās platformās.

PIKC LMMDV iesaistīsies arī vadlīniju izstrādē par neformālās izglītības iespēju izmantošanu kultūrizglītībā, starptautiska sociālās pašnodarbinātības tiešsaistes semināra organizēšanā un divās projekta partneru starpvalstu sanāksmēs.

Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši no 01.05.2021 līdz 30.04.2023.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja
Inga Kuncīte
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv
mob. +371 29604489

lidzfinanse-ES-Erasmus