Artūra Ķīša vieslekcija

Otrdien, 10. novembrī Alejas ielā 18, Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas (KID) telpās, notiks Artūra Ķīša praktiskā meistarklase KID audzēkņiem un pedagogiem. Sākums pulksten 12.30.

Visiem dalībniekiem jāievēro darba drošības noteikumi, jālieto atbilstoši darba aizsardzības līdzekļi, un jāievēro drošības pasākumi, kas saistīti ar epidemioloģisko situāciju valstī.