PROJEKTA IETVAROS PIKC LMMDV NOTIEK APRĪKOJUMA UZSTĀDĪŠANA UN APMĀCĪBA

No 2020. gada 15. jūnija līdz 20. jūnijam projekta "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" Nr. LLI-338 ietvaros PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Multimediju dizaina izglītības programmas telpās Alejas ielā 18, notika iepirkuma rezultātā iegādātā aprīkojuma uzstādīšana, apmācība un praktiskās meistarklases, kurās piedalījās 12 pedagogi. Savukārt no 18. septembra līdz 24. septembrim iepirkuma rezultātā iegādātā aprīkojuma uzstādīšana, apmācība un praktiskās meistarklases notika Tekstila dizaina izglītības programmas telpās. Tajās piedalījās 23 PIKC LMMDV Tekstila izstrādājumu dizaina un Apģērbu dizaina izglītības programmu pedagogi, audzēkņi un absolventi.

PIKC LMMDV mācību telpu aprīkojuma modernizēšana un apmācība notiek kopīgā projekta Nr. LLI-338 "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām – pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" ietvaros. Projektu LLI-338 īsteno saskaņā ar INTERREG V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam. Vadošais partneris: Kuldīgas novada pašvaldība, projekta partneri: Klaipēdas Kultūras komunikāciju centrs, Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas Mākslas koledža, Liepājas Radošās industrijas klasteris un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. Projekta kopējais budžets ir 220193,06 EUR, tostarp 187164,08 EUR no ERAF finansējuma.

Informācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par informācijas saturu pilnībā atbild PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, un nekādā gadījumā to nevar uzskatīt par Eiropas Savienības oficiālu nostāju.

Projekta vadītāja
Inga Kuncīte
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv
mob. +371 29604489

VKKF-logo