Audzēkņu un pedagogu radošais seminārs "Lai skan!"

Dienvidkurzemes reģiona akordeonistu festivāla "Lai skan!" tradīcija aizsākta pēc skolotājas Lindas Rozentāles iniciatīvas, iedvesmojoties no Limbažu starptautiskā akordeonistu festivāla.

Līdz šim pēdējo reizi tas bija plānots 2020. gadā. Bija aizvadīts jau viens koporķestra mēģinājums, tomēr, kā jau visi atminamies, tā gada pavasarī visus pārsteidza pirmais Covid-19 vilnis.

Skolotāju Lindu Rozentāli un viņas ieguldījumu atceroties, šogad tiek atjaunota šī Dienvidkurzemes akordeonistu kopā muzicēšanas svētku tradīcija. Pirmie Lejaskurzemes akordeonistu koporķestra mēģinājumi jau aizvadīti, gatavojot koncerta repertuāru!

Paldies Nīcas, Aizputes, Vaiņodes, Pāvilostas un Liepājas 2. mūzikas skolu akordeona spēles pedagogiem un audzēkņiem par iesaistīšanos un aktīvu darbošanos svētku tapšanā! Tiekamies 6. aprīlī!