2002. gads


Liepājas Mākslas vidusskola

Arta BALTĀ
Vineta BLINDŽE
Kristaps ĒBERLIŅŠ
Evija ERMANE
Arita GĒGERSONE
Jeļena GRIBANOVA
Ilva JAPIŅA
Kristīne JEFIMOVA
Guntis JEKSTE
Didzis JURKOVSKIS
Žanna KOPITINA
Kaspars LIEPA
Alvis MEIERS
Dace PAEGLE
Lāsma PAUZERE
Līga PĒTERSONE
Ingars REŅĶIS
Rita ROZENBERGA
Kristaps ŠTOBIS
Eva TRUMSIŅA
Gunārs ZARIŅŠ
Guna ZOMMERE

Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola

Kristīne BEBRIŠA
Jānis BIRZAKS
Anete BRŪVERE
Ineta BRŪVERE
Ļubova BUNKA
Mareks DAPŠA
Dmitrijs DENŠČIKOVS
Raitis ELERIS
Andris ĒRGLIS
Viktorija GIRSOVA
Baiba GRUNDMANE
Madara GRUNTMANE
Indra GUTĀNE
Gints JURGA
Baiba KALNIŅA
Dace KRAUZE
Kristīne KRONPUŠA
Uldis KUNCISv Ilona KUNGA
Guntars ĶERVIS
Liene LAPICKA-ČANDERE
Līga LAUGALE
Juris LIPŠĀNS
Juris NIKOLOVSKIS
Agnese RIMBENIECE
Agris ROZENTĀLS
Daniels SAMSONJANS
Edžus SEDLIŅŠ
Ieva SILAKAKTIŅA
Jeļena SIVAKOVA
Māris STRUNGS
Silva ŠIRAKA
Ieva ŠĪRA
Sanda ŠULBERGA
Mārtiņš VIGULIS
Linda VOLKOVA
Māris ZIEMELIS
Jānis ZVIRGZDIŅŠ