1993. gads


Liepājas Lietišķās mākslas koledža

ALEKSEJENKO Aija
BERNATOVIČA Edīte
BĒRTIŅA Saiva
BIRZNIEKS Jānis
BLUMBERGA Inita
BOGDANE Baiba
BOŽIS Ēriks
BULIŅA Irina
BUŠA Baiba
DILBA Inga
DOBELIS Mārtiņs
DOMBROVSKIS Egons
DŪČE Liene
DUŠERTE Inga
FELDMANIS Arvils
FREIDENFELDE Ineta
FREIMANE Jana
GAITNIEKS Gints
GIRVIČA Inga
GRAZNE Aija
GŪTMANIS Dāvis
HARTANOVIČA Baiba
INDRIKSONE Ilva
JAUNCIEMA Indra
JEVGĻEVSKA Sigita
KALVE Anita
KANTIŅA Nata
KAPELLERE Gunta
KINSTLERE Laine
KOPŠTĀLS Mārtiņš
KORŅILKO Ilona
KRŪMIŅŠ Ingus
KUKUKA Kristīne
KUNCĪTIS Reinis
ĶEMPE Līga
LARIONOVA Ivonna
LIEĢENIEKS Arvis
LIEPA Sanda
LIEPIŅŠ Rinalds
MATISONE Simona
MATUZĒVIČA Inese
MOTĻIČ Solvita
PAUZERS Juris
PĒKS Guntars
PETTERE Ginta
PROŠEVA Ieva
PŪCE Inga
PŪCE Sintija
PUJĀTS Edgars
PURMALE Egita
PUTNIŅA Anna
REINFELDE Evita
RENCIS Mārtiņš
RIEKSTIŅŠ Kaspars
RONIS Uldis
ROZENBERGS Aigars
SILENIEKS Jānis
SPĪRE Ilze
STRELĒVICA Ilze
STRODE Marika
ŠLISERS Renārs
ŠTEINBERGA Kristīne
ŠUKTERE Marika
TERBETS Vilmārs
TOMASE Liene
TORA Jānis
TURKA Digna
ULBERTE Kristīne
VAĻENIECE Indra
VĀRPIŅA Vita
VEILANDS Gints
VIZBULE Egija
ZAKOVICS Kaspars
ZEMBAHA Sigita
ZIEMELIS Ingus
ZIEMELIS Reinis

Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola

ANDERSONS Pauls
ARBIDĀNE Ramona
BARTKEVIČA Baiba
BEZPROZVANOVA Linda
FEDOTOVA Sarmīte
GIRNIS Ingars
GIRVIČS Raimonds
GRAIKSTE Laila
KAKTIŅA Iveta
KUĻBANSKA Gunta
KUPLAIS Kristaps
KŪLA Linda
LAPIŅA Ieva
LAZDIŅŠ Ojārs
LOCIKA Kristīne
MARTINSONE Iveta
OZOLA Liene
PANČENKO Andrejs
POTRIVAILO Irina
SKUJA Santa
SPROĢE Itana
STRUNGS Ojārs
SUŠKOVA Jūlija
TATARINOVA Karina
TILTIŅA Ērika
VĒZE Baiba
VĪNA Inese
ZANDBERGS Jānis