1991. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ALLENA Evija
AUNA Iveta
BALODE Liene
BARTKEVIČA Liene
BARTKEVIČS Haralds
BAUMGARTENA Agita
BĒRTULE Kristiāna
BRĀLE Anete
BREDOVSKA Ilva
BRŪNA Marita
BRŪVERIS Normunds
BURČIKA Dace
DORŠS Raima
FIŅĶE Dace
FRĪDENBERGA Baiba
GETIŅA Iveta
GROSBAHS Māris
ĢIRNE Ineta
HOLMA Solvita
IESALNIECE Marita
JANKALĀNE Laila
JANSONS Gatis
KALNENIEKS Emīls
KĀRKLIŅŠ Agris
KLINTS Jānis
KLINTS Velga
KOPŠTĀLE Guna
KRAFTE Monta
KUNCĪTIS Uldis
LANKA Marita
LIEDE Ieva
LIEĢE Anda
MATISONE Eva
MATUTIS Ģirts
OZOLIŅA Līva
PETROVICS Ainars
PETROVS Mārtiņš
PRIGIČEVA Liene
PRIGIČEVS Andrejs
PUCENS Uģis
SĀVIČEVA Kristiāna
SIKSNA Inguna
SIŅICINA Santa
SPROĢE Revita
VĒJKRĪGERE Janita
VĒJKRĪGERIS Aigars
VIDZENIEKS Mārtiņš
VILSONE Anželika
VIĻUMSONE Inga
VISMINE Linda
ZARIŅA Ilze
ZĪVARTE Sintija

Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola

ĀĶE Dace
BALKA Sigita
BEĻSKA Egita
CĪRULE Andrija
DANČENKO Svetlana
DRULLE Dace
ERNSTSONE Sigita
EZERNIECE Ilze
FIŠERE Agnese
GORDINA Janina
GUDĒNA Indra
GULBE Jolantav KALĒJA Irita
KALĒJA Marita
KRISTONS Juris
KUĻBANSKIS Mihails
KUNGA Ināra
KURPNIECE Baiba
LOČMELIS Juris
ĻEIKINS Romāns
MILZERE Dace
MOŽENOVA Laila
PAUPE Ilga
PRUDŅIKOVIČA Anna
STARKA Ilze
STROŠKOVS Jevgēņijs
SUDMALE Agnese
TATARINOVA Kristīne
TULLS Juris
VALTERE Jolanta
VEIDEMANE Laura
ZĀĢERIS Bruno