1988. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ATTE Iveta
BAUMANE Aija
BAUZE Raimonds
BEĶERE Ināra
CERIŅA Dace
DAMBERGS Māris
EVERSONE Vineta
GRĪNBERGS Arnis
GRĪNHOFA Maija
JANSONE Maira
KOPŠTĀLS Jānis
KRĒŽE Līga
LEŠČINSKA Laila
ĻAUDOBELE Agita
MACPĀNS Armands
MAGURE Sanita
MEDNIECE Inta
OSIS Edgars
PITKEVIČS Raimonds
ROZENTĀLE Daiga
SESTULE Ilze
SILIŅA Henisa
SKURSTENIS Juris
SOMS Elita
SŪNIŅŠ Guntars
ŠMĒDIŅA Kristīne
ŠTEINBERGA Sintija
ŠTERNA Monta
TERBETE Ināra
TJUĻPANOVA Alla
VALDMANE Lioneta
ZUNDE Ieva
ZUNDE Ivars

Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola

AIGARE Ineta
AŠMIS Edvīns
AUDERE Indra
BEZPROZVANOVS Ivars
BĒRZIŅA Dace
BRŪKLE Ilva
ČĪMA Antra
FADEJEVA Lita
FESSAĻIJSKAJA Elīna
GASJUNAITE Sigita
ĢIRNIS Jānis
HARLINSKA Monta
JĒGERE Zaiga
KALNIŅA Inga
KAPIŅA Maija
KARPA Igeta
KEPŠE Jana
KIRU Aurika
KROŅKALNE Lelde
KROPAČEVS Jevgeņijs
KURPNIECE Briāna
LAGZDIŅA Dzintra
LANDENBERGA Ērika
LATA Jeļena
LATSONE Lāsma
LATUŠKĒVICS Zigmunds
LĀMA Ģirts
LĪGUTS Andris
MELLUMS Vilnis
MIHAILOVS Staņislavs
MURKŠA Līga
PICKAINIS Zigurds
REINHOLDE Inga
ROSLĒVIČA Gunta
RULLIS Uldis
SAVKINS Jurijs
SILJĒKABA Līga
TALALASA Selvija
TOLKAČOVA Jūlija
VECVAGARE Inga
VĒVERE Liene
VOROBČENKO Jeļena
ZĪVERTE Vineta