1987. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ARMULIKE Merike
ĀBELE Dzintars
ĀĶE Ingūna
BEIKERTE Vita
BOGDANE Marika
BRŪVERE Aurika
CELINSKIS Jānis
CELMA Linda
CIGUZE Inga
DOBROJEŽŽEVS Sergejs
ERMANSONE Sanita
GAILEVIČA Arta
GUĻEVSKIS Arturs
HUVE Ritvars
JURIKA Jana
JURJĀNE Dace
KALNA Aija
KALVĀNS Agris
KRAMĒNA Inta
KRAVINSKA Inita
KUČĀNS Normunds
KUNSTMANIS Alfreds
KURVINS Ivo
LAGZDIŅA Antra
LAUKAGALE Linda
LEPE Leo
MEDNIS Egils
MUCENIECE Aiga
PETRIS Guntars
PUKSE Inese
ROLLE Linda
ROZENTĀLE Zane
RŪNIS Andis
SLŪKA Inese
STROGONOVA Irisa
TIMBRA Inita
TRAČUMA Ilona
TRUMPENIECE Vineta
VIŅĶELIS Jānis
VĪTOLIŅA Inta

Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola

ALAKOZA Jeļena
ANCĀNE Vija
BURNEVICA Inta
DOLMANE Elita
GRĪSLIS Edgars
GRŪDUPS Guntars
JANSONE Skaidrīte
JASTREMSKAJA Alla
KLIEČE Irēna
KOZLOVSKAJA Natālija
ĶIKUTE Rinalda
MARTJANOVS Vasilijs
MAZIĻAUSKAITE Daiva
MEDVEDEVA Olga
PĀVILA Daina
PĒTERSONS Mārtiņš
RAĻONOKA Marina
ROGALE Jolanta
SMETANKO Andris
SUDMALE Aiga
SVIPSTE Aivita
ŠTĀLE Sarmīte
ŠVĀNE Inita
TARANA Rita
TRANKALE Lelde
TRAUTMANE Santa
URBELIS Uģis
VĒRSE Dace
ZADOROŽNAJA Irina
ZĪLE Ilva