1986. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ATTEKA Selita
AUDERS Modris
BEIHMANE Inita
BERGA Daiga
BERGA Inita
BUŠA Inga
DAIZE Daiga
DRUVIETE Ingūna
EISĀNE Agita
FREIMANE Daiga
GAROKALNE Inta
GASPAROVIČS Jāzeps
GRAVENIECE Guna
JAUNZEME Inga
JURŠEVSKA Irēna
KALNIŅŠ Raimonds
KRIEVKALNE Baiba
LINARTE Ilze
LIVDĀNS Ēriks
LOCIKA Kristīne
LUBE Gundega
NIEDOLA Daiga
ONCKULE Lolita
PETRAŠKEVICA Indra
PJATKOVSKA Anda
SAULĪTIS Dainis
STATKUS Laine
STENKEVICS Normunds
UPĪTE Anita
URBĀNE Rita
VAGOTIŅA Inga
VĒVERIS Rišārs
VIDENIECE Antra
VIĢELE Vinita
ZIŅĢE Kristīne
ZOTOVA Aija

Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola

ADMIDIŅA Indra
AIGARS Dins
AIZBALTA Ilze
AUZIŅŠ Raimonds
BARKĀNE Indra
BEIHMANE Iveta
BEĶERE Antra
BEREZINS Jurijs
BREČA Ļubova
BUDŽĀNE Agita
BUGAVIČUS Raimonds
ČATLAKŠA Andra
DUPATE Daiga
ENIŅA Antra
FREIMANIS Zigmārs
GREBZDE Lolita
HARČENKO Jeļena
HARLINSKA Santa
HENKŪZENS Normunds
KAIRE Indra
KĀRKLIŅA Ieva
KUNAVIČA Larisa
ĶELPE Jautrīte
ĶIKUTS Arturs
MAKĀROVS Jurijs
MĒNESIS Ainars
OZOLA Dina
OZOLIŅA-OZOLA Lolita
PAULA Arta
PAVĪTOLA Ingrīda
POĻAKOVS Sergejs
PRIEDOLA Sanita
RUŅĢIS Ikars
SĪPOLA Mārīte
SMELTERE Inese
SPRUKSTIŅA Vizma
SPUĻĢE Antra
STRAUTMANIS Agris
STRELITS-STRĒLE Aleksandrs
STREMIĻENKO Irina
TAMANE Terēza
VECPUISE Antra
VOICEHOVSKA Violetta
ZERNE Antra
ZOLOTARJOVA Andžela
ZUNDE Mairita
ZVEJNIECE Iveta