1984. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

Liepājas Mākslas vidusskolas 1984. gada izlaidums

ABERSONS Ēriks
ANDERSONE Gunta
BEITĀNE Ērika
BELIKA Tamāra
BUTĀNE Alda
CĒDERE Dace
DIMSONS Raimonds
FREIBERGS Gunārs
GERASIMOVS Igors
GRĪNBERGA Inita
GUDĒNA Marika
GULBIS Māris
KALNĪTE Marita
KIUKUCĀNE Iveta
KLOKS Aivars
KŅŪTIŅA Valda
KOPŠTĀLE Ilze
KRIEVĀNE Inese
LIEPIŅA Irina
LIEPIŅA Sandra
MAKAROVA Svetlana
MEŽAINIS Ivars
MIĶELSONE Iveta
NIEDOLS Māris
OTAŅĶIS Aigars
OTAŅĶIS Guntis
PAVĀRE Ginta
PĀVILA Līga
PIĶELIS Raitis
PJATKINS Alfreds
POŅEMECKA Dace
RUBĪNA Marika
RUDZĪTE Ginta
RUSIŅA Inga
SKALDIS Māris
SPARĀNE Ineta
SPĪLA Ināra
ŠAVROVS Igors
ŠMĒDIŅA Elita
ŠMITE Ilze
TITĀNS Normunds
VALCIS Gints
VALDA Simona
VANDĀNE Una
ZAĻKALNE Daiga
ZINGNIKS Ainars
ZUNDE Rihards

Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola

AKMENTIŅA Rita
AMBAINE Sarmīte
AMERIKA Līga
AŠMIS Edvīns
BADERKO Aleksandrs
BAUĻKALNA Svetlana
BREČS Guntars
BRILJONOKS Aldis
BURKOVSKA Gita
BUTEŅINA Tatjana
BŪMANE Lita
ČEKSTERE Daira
DZALBA Inese
FEDKINA Ludmila
FRĪDBERGA Agrita
GALAIJA Jeļena
GRIŠĀNE Dzintra
GŪTMANE Andra
JAUNOZOLA Inga
JERŠOVS Jurijs
JĒKABSONE Sanita
KARULE Anda
KRAUZE Agita
KUKSINS Viktors
LIPSKAJA Ilona
MOMGANDĪTE Loreta
OPIKOVA Anžela
ORBA Dzintra
PETROVA Marina
RIČAGOVA Inna
SAAKJANCS Mihails
SKALDE Aija
SOLOVJOVA Agija
SPRŪDE Lauma
ŠEVCOVA Natālija
TILGALIS Guntis
ŪDRIŅA Valda
VALUJEVA Tamāra
VECENĀNE Helēna
VEŽUKS Imants
ZAPLATINA Marina
ZUJS Tālis
ŽUKOVA Inese