1983. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ĀBOLTIŅA Austra
AĻĀTINA Antra
APSĪTE Guna
ARĀJS Edijs
AUSMANE Skaidrīte
BERĶE Ilze
BICĀNE Guna
BIRZKOPE Daiga
DAMBERGA Dagnija
DONIS Jānis
DŪDIŅA Inga
DUNAISKA Agrita
EMBRIKA Valda
ERMANSONE Ilga
FREIBERGA Guna
FREIBERGS Guntars
GRĪNBERGA Inga
HERMANE Daiga
IVANOVA Rita
JĒCIS Andrejs
JONASE Solveiga
KLOKA Gija
KOPŠTĀLS Aldis
KRAMAREVA Vičella
KRASTA Ingūna
KRONBERGS Normunds
KULMANIS Hardijs
LECE Vaira
LIEĢE Agita
LŪSĒNA Anita
MILLERE Sarmīte
OZOLS Uldis
PAEGLE Lolita
PASTERNAKA Ilze
PAULA Inese
PERMINAITE Rita
PRIEDOLA Ligita
RADZIŅŠ Egils
RIKA Inita
ROLAVA Guna
RONE Antra
RUSULE Iveta
SMILGA Romants
SPĀRNS Zinta
ŠPEKMANE Marika
TOKA Lauma
UĻSKA Sandra
VEĢE Dita
VLADS Andris

Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola

BABIČEVA Olga
BERĶE Dace
BIGAČA Antra
BLUMBERGS Edgars
BONDAR Irina
ČERNIŠEVA Marina
DEŅISEVIČA Jeļena
DROZDOVA Svetlana
DŽERIŅŠ Lotars
ENIŅŠ Andris
FELDMANE Ināra
FOMINS Rodrigo
GAIĻUS Francis
GALVANE Irina
GODUNOVA Inga
GRUZDĒNA Olita
HARMSONE Ināra
HEINSBERGS Dainis
HENZELE Irēna
JANKEVICA Indra
JANSONE Inga
JANSONE Inguna
JONASS Harijs
KALNIŅA Dace
KARPOVA Violeta
KAZIJEVA Veronika
KOLOTUŠKINA Tatjana
KOTKOVSKAJA Larisa
LATSONE Linda
LEITE Indra
MASLIJS Oļegs
MATVEJEVA Natālija
MIEZĪTIS Andris
NOVIČENKO Jeļena
PAVĪTOLA Ingrīda
PAVLOVA Alla
PETRJAKOVA Anna
PIĻENOKS Valerijs
PRENCLAVA Inga
RAZMA Iveta
REIHMANE Iveta
SELINA Nataļja
SEMJONOVA Tatjana
SOROKINA Irina
STRAŽEVA Alla
ŠPERBERGA Rasma
ŠTEINBERGA Irēna
ŠULJA Ludmila
VIRGA Ainars
VOROŅICKA Ināra
ZARA Antra