1982. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

AIGARE Iveta
ANDERSONS Dainis
APINE Sarmīte
BALODE Sandra
BĒRZIŅA Dzintra
BLŪMĪTE Laila
CAUNA Ingūna
CĒRPA Ingūna
ČUKURE Daiga
ELTERMANE Zane
GETAUTE Elizabete
GETAUTE Marita
GIĻOKS Grigorijs
GRĪGA Aina
ĢĒĢERE Gunta
HEIDEMANE Jolanta
IMMERS Andrejs
INTENBERGA Lilita
JANSONE Gita
JURJĀNS Guntis
KALITA Iveta
KALNA Astra
KLEINA Ingūna
KRŪMIŅA Marita
KRŪMIŅŠ Mārtiņš
KULBERGA Sandra
KULMANE Inga
KUĻIČKOVS Mihails
LEJNIECE Gunta
LĒVALDE Ingvilda
LINGEBĒRZIŅA Lauma
OLBAČEVSKIS Gunārs
OZOLIŅA Sandra
SAILESLEJA Indra
SĒLE Gunta
SILA Marita
STAVROVSKA Inta
STRAUJĀ Inese
STRAUTIŅA Renalda
STRELITS Laimdota
ŠTEINA Liene
ŠVARCS Edvīns
TULLS Pēteris
VEGNERE Inga
VIĢELIS Māris
VILMANE Inta
ZIEMELE Anda

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

ĀBOLIŅŠ Andris
ĀMURE Rasma
BERTA Tatjana
BORMANE Agrita
BUDĒVICS Ēriks
BUSS Marina
BUTKUS Alvīna
CUKURS Raitis
DEMENTJEVA Jeļena
DŽERIŅA Ilze
FRIDRIHSONE Līga
GRIETĒNS Aldis
ILSUMS Viesturs
IVSIŅA Sandra
JERŠOVA Gaļina
KALNIŅA Inga
KALNIŅA Aija
KESNERE Aira
KOZELLO Jolanta
KRISTONS Andris
MALIKA Svetlana
MALIŠEVSKA Emma
MALLAJEVA Žanna
MANGALE Daina
MARTINOVA Irina
MEĻĶE Antra
MEĻŅIKOVA Nataļja
MILLERS Norlands
ŅEVEROVS Genadijs
PAKŠĶE Sarmīte
PAKULE Aija
PAVĒNE Antra
PĀVELSKOPFS Mārtiņš
PĀVILA Sandra
PEČULE Gita
PLĀCIŅA Dace
PRIEDNIEKS Normunds
SAPUNOVA Viktorija
SERGEJEVS Viktors
SIDOROVA Olga
SOŅKINA Jeļena
SUHANOVS Valerijs
ŠABUŅEVIČA Rita
ŠEIDLERE Agrita
ŠESTILOVSKIS Valerijs
ŠNEIDERE Dzintra
TARASOVA Svetlana
TOMŠEVICS Arturs
VECBAŠTIKA Elita
VEKSLERE Marina
VINKA Ļubova
VLASOVA Larisa
ZAVJALOVS Jevgeņijs
ŽIGANOVA Jeļena