1981. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ARĀJUMA Ilona
AŠME Dina
BALČŪNAS Vaira
BIRZKOPS Ints
BRAUNA Aiga
BRŪDERE Velga
BUNCE Inese
BURVIS Ģirts
CAUNE Sarmīte
CĪRULIS Raimonds
DRULLE Velta
DZELMANE Ineta
FĒLAVA Selita
GALVANOVSKA Ilze
GAROKALNS Andris
GOLDBERGA Sarmīte
ISAKOVA Ildre
JANKALĀNE Gunta
JAUNZEME Mārīte
JEĻECKA Inese
KALĒJA Daiga
KALNIŅA Aija
KALNIŅA Anda
KALNIŅA Juta
KANDE Ilze
KAULĪTE Iveta
KLEINS Aivars
KRAUZE Ināra
KRIEVKALNS Pēteris
KURME Drosma
KURPNIECE Agita
MAĻINOVSKA Inga
MIKITĀNS Armands
MUIŽNIECE Anita
PADĒLIS-LĪNS Agris
PASTERNAKS Juris
PĪRS Uģis
PORIETIS Egils
PUĶE Indra
RĀCENĀJA Andra
RAVKOVS Aleksandrs
RUDZĪTIS Uldis
SAMATA Ligita
ŠTEINGARDE Una
ŠTĪBELE Daiga
ŠUIŠELE Dzintra
TĀLMANE Iveta
VELDE Egīls
VĒRDIŅA Inga
VITKOVSKIS Juris
VĪTOLA Ieva
ZAŠE-ZASS Ainars

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

BANFALE Ērika
BRUSŅIKINA Inga
CERA Anita
DAMBE Ina
DEMIDENKO Jeļena
DOMČENKO Svetlana
EGLĪTIS Ēriks
ERNSTSONE Andra
FINKA Vēsma
FJODOROVA Edīte
FOKINA Antra
FREIMANE Dace
GRISE Indra
GRĪNBERGS Andris
GUŅAGINS Valērijs
HUDIJAŠ Valērijs
JANKAVA Inav JAUNZEME Agita
JERGINA Ineta
JONASS Elga
JUKŠA Dzidra
KIBAĻENKO Ludmila
KLAMPE Milda
KĻAVA Inguna
ĶĒDIS Aija
LAŠKOVS Ruslans
LEIMANE Laila
LIEPA Dace
LIPARTE Sandra
MELVERIS Sandra
NIKOVSKA Sandra
ŅESTEROVA Irina
OSIPENKO Georgijs
PERMJAKOVA Larisa
PĪRA Inta
PRIEDIŅA Inese
PRŪSE Daiga
REITERE Dina
RITENIS Iveta
RJABOVA Tatjana
ROGA Agita
ROZENBERGA Rudīte
ROZENTĀLE Zinta
SAVKINA Irina
SINTJURINA Svetlana
SKUDRA Ligita
ŠĒRA Elga
TESTOVA Marianna
URKAUSKA Andra
VARGA Ella
ŽIMANTE Iveta