1980. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

Liepājas Mākslas vidusskolas 1980. gada izlaidums

ANSONE Arta
AŠME Ingūna
BAŅĶE Gunta
BERŽANSKA Inta
DEIDERE Taiga
DIŽGALVE Māra
DUĻĶINA Ginta
GALĒJS Juris
GULBE Zaiga
GULBIS Ainars
HOFMANE Inita
JANSONE Marita
JERŠOVA Dace
KALNĪTIS Armands
KALVIŠĶIS Jānis
KUNGULE Disna
KUŠĶE Velta
LAZDAUSKIS Aļģirts
LITKE Sandra
MAĻIKA Līga
MELBĀRDE Dace
MELBERGS Uldis
OZOLA Indra
PAIPA Andris
PELCIS Māris
PUZAKA Sandra
REIMERE Ineta
REIMERIS Ivars
RIEKSTIŅA Agita
ROLAVA Gunta
ROZIŅA Daiga
RUDZE Aija
SAULKALNA Antra
SIMSONE Inese
ŠTRAUSE Līga
TIĻĻA Daiga
VĪTOLA Valda
VĪTOLS Egīls
ZAĻKALNE Zenta
ZVIRBULE Sandra

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

BIRZNIECE Mudīte
BLUMBERGA Vija
CIELAVS Elmārs
CINKUS Edvīns
COBELE Velga
ČUDIKA Olga
DAGIS Jeļena
DEŅISEVIČA Jeļena
DOĻA Stella
EGLĪTIS Valdis
ERNASTAITE Vida
FRIDRIHSONS Uldis
FROLOVA Jeļena
HUDIJAŠ Oļegs
HVALOVSKIS Vitālijs
JANUŠ Olga
KAMBŪTE Anita
KAPCANE Sima
KARBANOVIČA Gaļina
KOLOSOVS Andris
KOŽEVŅIKOVS Valerijs
KRITA Olga
KULPE Ramona
KUNCEVIČA Svetlana
ĶĒDE Inese
ĶUDA Vaira
LAVANOVS Leonīds
LUČKINA Tatjana
LUKJAŅUKA Olga
MAKSIMOVA Alla
MAĻIKA Aija
MARHILĒVIČS Tālis
MILLERE Laila
NELSONS Elmārs
OBRAZCOVA Irina
ORLOVA Svetlana
PENKOKA Laimdota
PUĻINA Ņina
REINŠMITE Marina
RODČENKOVA Anita
ROZENBAHA Ināra
ROZENVALDE Anita
SEMIKOĻENNIHA Ļubova
SIROTENKO Natālija
STRAUTA Daina
ŠČOLKINA Tatjana
ŠUĻGA Tatjana
TAŠMANE Inta
TOKMAČEVA Svetlana
TUZOVA Olga
VAŽŅINA Svetlana
VECE Ligita
VEITS Guntis
VENENS Gundars
VĪTOLIŅA Sandra
VOLINSKAJA Marina
ZĒĢELNIECE Larisa
ZIŅĢE Selga
ZUŠA Astra
ŽEMČUGOVA Tatjana