1979. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ĀBOLIŅA Inta
ANSPOKA Solveiga
AUDRIŅA Ingūna
BERNĀTE Silvija
BRĪVLAIKS Edgars
BUDOVSKA Dzintra
CINOVSKA Skaidrīte
DOBELE Anita
DRĀZNIECE Lilita
DRĀZNIEKS Ansis
DŪŠAINIS Aivars
ĒĶE Iveta
ELTERMANE Liene
ENIŅŠ Dzintars
ENKŪZENS Agris
FORŠŪ Lāsma
GĒRICA Maija
GRENOVSKA Gunta
IGNĀTE Inga
JANSONE Ilze
KAKTIŅA Līga
KNESE Ira
KŅAZEVA Valentina
KOMISĀRE Dzidra
KRAUZE Māris
KROŅKALNA Ruta
KRŪMIŅA Rudīte
KULMINSKAJA Irina
KUPE Velta
LAPIŅA Aleta
LĪDAKA Vija
LIEPA Imants
LORENCS Aldis
MEIKE Ilze
MELNE Velga
OŠE Dace
OZOLIŅA Aida
PIZOVA Ludmila
POCĪTE Danuta
RIMKUSS Laima
RUDZROGA Agnese
SILIŅA Inese
SĪLIS Oskars
SOLOVJOVA Venera
ŠPĪSE Sarmīte
TREIMANIS Jānis
UPLEJA Ira
UPMALE Aina
VĀCE Inta
VAIČIS Uldis
VANAGA Vaira
VANSOVIČA Silvija
VIKAINIS Andris
VINCUMS Laimnesis
VĪTOLIŅA Daina
ZARUPSKA Inta
ZIEMELE Daina
ZIEMELE Indra

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

ANTĀNE Ināra
ANTOŅUKA Jeļena
ĀBELE Leons
BAŠTIKA Inguna
BEREKEJEVA Irina
BERTHOLDE Ārija
BIKOVA Stella
BONDARE Jeļena
BUGAVIČUTE Rūta
CĪPA Dzintra
ČIRKŠE Anita
DANČENKO Raisa
DORNA Oskars
EGLIŅŠ Guntars
EMBREKTE Ināra
GERTNERE Vija
GRĪNVALDE Aiga
GULBE Inga
ĢIĻEVA Marina
HOMCOVA Jeļena
IVANOVA Marina
IVANOVA Marina
IZMAILOVA Inna
JANUŠ Olga
JAUNCIEMA Inta
JURŠEVSKA Santa
KALVIŠA Vija
KAZULE Regina
KNESIS Ainars
KOĻESŅIKS Nikolajs
KOZLOVSKIS Arvīds
KRIMSKAJA Svetlana
ĶEMPE Ineta
LAUGALIS Armands
ĻEMEŠEVA Marina
MADELIS Egils
MOŠKO Irina
MUSKA Līvija
NARKEVICS Jānis
ŅEDOŠITKO Margarita
ŅEVMERŽICKIS Genādijs
PANKRATOVA Ludmila
PETUHOVA Olga
PULIĻAKA Jeļena
PUTIKA Anita
RADZEVIČS Arkādijs
RAPPU Marina
RELE Anita
ROSTOVCEVA Natālija
SEPTA Marina
SISENE Olga
STRAUTIŅA Elga
ŠČOKINS Vladimirs
ŠIROKOVA Vera
ŠTERNA Henrika
TAŅICINA Nadežda
TIHOMIROVA Jeļena
TIMOFEJEVS Nikolajs
VAKARA Stella
VASIĻENKO Aleksandrs
VEITNERS Pēteris
ZĒNS Skaidrīte
ZOLOTAREVA Tamāra
ŽILINSKIS Ilgvars