1978. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ĀBELE Tamāra
ANDERSONE Ina
ANDERSONE Ingrīda
AUZIŅA Austra
AUZIŅA Ieva
AVOTIŅA Gunta
BALANDINA Diana
BAŅĶIS Igurds
BĀRDIŅA Ilze
BAŠTIKS Ainars
BURKEVICA Ginta
CIBULE Maira
DUMBRE Egita
EIKERTS Viktors
EZERTĒVA Inese
FREIBERGA Sandra
GRIGORE Gunta
GRIGORS-ANTAINIS Jānis
HĒRINGA Ilga
INTENBERGA Inese
JANSONE Rita
JANUŠĀNE Žanete
JAUNZEME Indra
JERŠOVS Igors
JUNKERS Raitis
KALNA Indra
KALNIŅA Daina
KAMAŅINA Indra
KĻAVIŅŠ Vilnis
KRŪZA Inese
ĶERGALVE Dagnija
LĪNE Inese
LŪCIŅA Sandra
MAURIŅA Inese
NIEDRA Vaira
OŠENIECE Aija
OTRUPE Līga
OZOLA Olita
OZOLIŅA-BRAŽE Anita
PALLO Dainis
PĀVELSKOPS Jānis
PITKEVIČA Gunta
PODIŅA Aira
PODNIECE Indra
RAUTIŅŠ Agris
RENDERE Indra
ROMANOVSKA Anita
ROZE Dzintra
STANKEVIČA Sanita
STIKĀNS Laimonis
SUDMALIS Arvis
ŠĒNFELDE Lelde
TAURE Gunārs
VAIVADS Gunārs
VĒVERE Elga
VILMANE Ina
ZĀLĪTE Baiba
ZĀLĪTE Dzidra
ZAŠE Ilga
ZELMANE Līga

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

AFANASJEVA Irina
ĀBOLA Elita
ĀBOLIŅŠ Ivars
BERGMANIS Uldis
BIENAROVIČA Inese
BRUŠVITE Dina
CIONELE Guna
DAŅIĻENKO Larisa
DOROŠENKO Svetlana
DRIBAS Aleksandrs
FRĒLIHA Juta
GEMBERGA Māra
GOLDŠTEINS Normunds
GRAUDUŽE Mirdza
GURECKA Staņislava
HARTMANE Gundega
HŪNS Jānis
JAUNZEME Inta
JEFIMENKO Natālija
JURČENKO Olga
JURGA Aldis
KIŠKO Larisa
KIVLENIECE Iveta
KRUGALE Gunta
LAGZDIŅA Elgita
LAKUTIS Juris
LAPUĶE Guna
LEITE Vaira
LIEPA Velga
ĻEZŅOVA Natālija
MAURBERGA Indra
MENDRIKA Silvija
MIHAILOVA Ludmila
MOROZOVA Larisa
NIEDRE Anitra
ORLOVSKIS Viktors
OZOLIŅA Dace
PINKA Līga
PODRJAČIKOVA Gaļina
POĻEVSKA Inguna
PUTNIŅA Daina
RUNGA Vilma
SALOMATINA Tatjana
SAMUILOVA Svetlana
SESKA Inese
SOKOLOVS Vasīlijs
SOKOLOVSKA Gunta
SPIRĢE Meldra
STARINSKA Lija
STEPANJANA Natālija
STEPANOVA Alla
STRAUTA Landra
SUKAČA Irina
ŠAĻINA Irina
ŠEVICA Rita
ŠIROKOVA Svetlana
ŠMITE Verita
ŠTEINBERGS Jānis
ŠTEINBERGS Olafs
TRENCE Maija
UTSALA Evi
VAĻKOVA Alla
VĪTOLA Dagnija
VĪTOLS Guntis
VOLKOVA Marina