1977. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

AFANASJEVA Ira
AVOTA Inese
BALANDINS Viktors
BAUMANE Sarmīte
BLAŽE Vizma
BLUČA Ināra
BĻIZŅECA Aina
BUŠA Dzintra
CATLAKA Gunta
CVETKOVA Santa
DANDE Dina
FIŠERE Rita
FREIFELDE Sarmīte
FREIMANE Silvija
GRAZDIŅA Lauma
GREBE Irma
HIRŠSONS Leo
JONAITE Rima
KAMZOLE Rita
KLIMA Maruta
ĶERE-KARZONE Ilga
LAPIŅA Zinaida
LAZDA Dace
LELIČUKA Anita
LIHTINA Marika
MATĪSA Ilona
MEŽS Maira
NUKŠA Lilita
OBUŠEVA Inta
ORE Gundega
PETRE Līga
PETROVA Anita
PĻAVIŅA Ingrīda
PUDZENS Ēriks
PUMPURE Marita
REINHOLDE Valda
ROLE Liena
RUBEZE Smaida
RUBEZIS Uldis
RUSIŅA Elga
SAMOHINA Emma
SĒLE Velta
SILA Aija
SILNIECE Vaira
STRENĢE Ingrīda
ŠEIDLERE Elita
ŠĶILA Maira
TĒRAUDA Mudīte
URBĀNE Rudīte
VAINOVSKA Benita
VAITE Selga
VALDMANIS Uldis
VARKALNS Juris
VEIKŠANE Aija
VĪRIŅA Dzintra
VĪTOLA Ilona

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

AIVARS Valdis
AKELDAMA Iveta
AKIMKINA Natālija
AĻEIŅIKOVS Mihails
BALODE Monta
BAĻĶĒNA Zaiga
BARANOVSKIS Aleksandrs
BAUMANE Viktorija
BEĻUGOVA Ludmila
BERMAKA Vingra
BUNDINA Nadežda
CAUNE Meldra
CĒRPA Anita
DAMBE Iveta
GAVRILOVA Larisa
HŪNE Inga
JEGOROVA Ludmila
JEGOROVA Ņina
KĻAVA Maija
KONOVALOVA Natālija
KUDRJAVCEVA Vera
KUGRĒNA Ieva
LAUKGALE Gunta
LIMARJA Larisa
LŪSĒNS Jānis
ĻESINS Igors
ĻITVINČUKA Valentīna
MAJACKAJA Maija
MALNIČA Olga
MERZIŅOVA Rašida
MOROZOVA Jeļena
NARBEKOVA Tatjana
PAULOVA Natālija
PAVĪTOLS Juris
PROKOPJEVA Alfonija
PUHĻAKA Jeļena
RAGEĻA Natālija
REIMARTUSE Maruta
RUDZĪTIS Haralds
SADOVSKA Ruta
SIKSNA Ligita
SISUJEVA Irina
SKUJIŅŠ Valdis
SOKOLOVA Nila
SUHORUKOVA Marina
ŠČEGLOVA Tatjana
ŠKUTKOVA Tatjana
ŠTERNS Modris
TARASENKO Valērijs
TKAČUKA Gaļina
VEINBERGA Maija
ZARIŅŠ Viktors
ZĀBAKA Zaiga
ZEŅINA Ludmila
ŽURAVĻOVA Ludmila
ŽVĪNE Ilona