1975. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ANSULIS Aldis
AUSMANIS Armands BERGSONE Silvija
BERNĀNE Sarmīte
BĒRTIŅA Ilga
BĒRZIŅA Ināra
BRIZGA Aija
CELMA Aina
ČULKSTĀNE Baiba
DEIČMANIS Rainis
EZE Dzintra
GETAUTIS Romualds
GRIĶĪTE Algi
GRĪNS Biruta
HEIZE Dzidra
HOLSTE Aija
JANŠEVSKA Daina
KALVIŠE Zigrīda
KAPENIECE Silvija
KAZĀKA Agra
KNESIS Raimonds
KOPŠTĀLE Renalde
KUNCĪTIS Alfreds
LUIKA Ieva
MAJEVSKA Gunta
MAŽEIKA Irēna
MEDNE Aija
MILLERS Andris
NIEDRE Dzintra
PAIPALA Valda
PODIŅŠ Artis
POĻAKOVA Rudīte
REINEKS Oskars
RIMUKS Ignāts
SAKNIŅA Inta
SPICMEISTARE Velga
ŠALAJEVA Indra
ŠTRAUSE Lilija
ŠULCS Uldis
TILGALIS Guntis
ULBICĀNE Anita
VAITKAUSE Agra
VARNA Dzintra
VECAUZIŅŠ Ziedonis
VĪKSNIŅA Marija
ZAGORSKA Ilona
ZAŠE-ZASA Jānis
ZĪVERTE Ligita
ZVIRGZDIŅA Viktorija

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

ARHIPOVA Jeļena
AŠME Ligita
AUDERE Mārīte
ĀBOLA Daiga
BABENKO Jurijs
BIRNBAUMA Maija
BORECA Lilija
BORINA Aiva
BUDŽĀNE Vija
DABRA Valda
FILATOVA Irina
GAILIS Raimonds
GAILĪTE Zane
GAUŠE Aina
GLAGOVSKA Silva
GRAIKSTE Andra
GRIGORJEVA Tatjana
GRĪSLE Maira
GUĻAJEVA Tatjana
GŪTMANIS Visvaldis
HERMANIS Aivars
HOTINA Tatjana
JUDINA Larisa
JUKUMSONS Dzintars
JURĒVIČA Dagmāra
KNESIS Ritvars
KONDRACKAJA Ludmila
KOSTKO Tamāra
KOVŠAREVA Larisa
KURKINA Natālija
ĶEMPE Sarmīte
LAŠČEVSKA Larisa
LOMAŅŅIKOVA Gaļina
LŪKS Andris
ĻEBEDEVA Natālija
ĻUBUŠINA Ludmila
MEĻŅIKOVS Viktors
NAKASE Ilze
NAKASS Uldis
OMEĻČENKO Svetlana
OSTNIECE Aija
OZOLA Dzidra
OZOLIŅA Velga
PASTERNAKA Olga
PRAVDINA Olga
REZŅIKOVA Olga
RUSINA Tatjana
SASUNOVA Natālija
SMIRNOVA Tatjana
SNEIBE Daina
SPROĢE Zenta
ŠKAPENKO Natālija
TRENCE Rita
TRUSOVS Jurijs
VDOVINA Natālija
VĪTIŅA Brigita
ZATERINS Vasilijs
ZĒNS Skaidrīte
ZIKMANIS Elmārs
ZUBREVIČA Alla