1974. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

AĻĒJEVA Aija
ATTĀLE Zigrīda
BIRZNIEKS Aldis
BRICMANIS Agris
BRŪVERE Zeltīte
ESENBERGA Brigita
FOLKMANE Silvija
FREIMANE Zigrīda
GAILĪTE Elga
GALAKRIDZENIECE Daina
GRĪNBERGA Zaiga
GROSS Rolands
HERMANE Silvija
HOFMANIS Mārtiņš
KAGAINE Inta
KALNA Aija
KALNA Lidija
KORDELE Inta
KUNCS Valda
LAURĪTE Ingrīda
MANTEJA Zigrīda
MEŽKOVSKA Gunta
MILLERS Andris
NEIBURGA Ausma
OLBAČEVSJA Valda
OTTO Andris
PALTERE Ieviņa
REIJERE Ilga
ROZENBAHS Aivars
SIEKS Eduards
SILIŅA Gaida
SKRĪVERE Inta
SMELTERIS Donalds
SMILGA Silvija
TOMPA Anita
TREIGŪTE Mudīte
URBĀNE Anastasija
VĒDMANE Brigita
VĒDMANE Ligita
ZAUERE Daina
ZĀLĪTE Dzidra
ŽĪGURE Lidija

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

BARANS Kārlis
BEĻINSKA Zigrīda
BERTOVSKA Iveta
BĒRZIŅA Inese
BRANCIS Guntis
BRUNDZULE Mirdza
FEDOTOVA Irina
GETAUTE Biruta
GRIETĒNS Agrita
GULBE Maruta
IVANOVA Gaļina
JAKOVĻEVA Svetlana
JĒGERE Zita
KLAMPE Vija
KOKINA Irina
KOROSTEĻEVA Albina
KULAKOVA Irina
LEVINS Eduards
LOMOTA Jeļena
ĻEVANOVA Jeļena
MERZAJEVA Valentīna
MJAKUŠKINS Jurijs
NARŅICKIS Ronalds
NEKĻUDOVA Ludmila
NIČIKS Vladimirs
ŅIKIFOROVA Irina
OBRAZCOVS Sergejs
OKUŅEVA Tatjana
OŠMJANSKAJA Irina
PAURNIETE Ligita
POPOVA Ļubova
REINBERGS Māris
RIEKUMA Dzintra
RIKUŅINA Lūcija
RIŽOVS Aleksandrs
SALMANOVS Pēteris
SPIRĢIS Ingrīda
SUŠKOVA Olga
ŠERMANA Natālija
ŠKAPARE Ināra
TĪDS Jānis
TOMENASS Olafs
VALPĒTERIS Miervaldis
ZABOLOTNAJA Natālija