1972. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

BALODE Daina
BRANCE Indra
BUMBULE Baiba
DRĀZNIEKS Aivars
FREIBERGA Ausma
GĒCE Zaiga
GLUMANIS Juris
GREBIS Andris
GRIGORJEVS Ziedonis
GRĪNBERGA Dace
IGARS Juris
KALĒJA Laima
KLIEČE Rita
KLIEMANE Vēsma
KOPŠTĀLS Juris
KREICBURGS Ilvars
KRONBERGA Gunta
KRUĻIKOVSKIS Guntis
KRŪMIŅA Ilze
LEJNIECE Mirdza
LĪCIS Juris
ĻAUDUMA Lilita
MĒTRA Anna
PLĀTS Egons
REIJERE Gunta
RUBENE Vija
SIDARS Pēteris
SILKALNE Ruta
SIRSONE Anna
SPRIDZĀNS Valdis
STENDZE Ainars
SVILĀNE Rudīte
ŠALMA Biruta
ŠKAPARE Sandra
TURNELE Aija
USAS Margots
VEIDEMANE Ausma
VEIDEMANE Dzidra
VENSKO Daina

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

ABRAMOVIČA Tatjana
AUZNIEKS Aivars
BAKANOVS Nikolajs
BIERANDS Gaidis
BIRIKEJEVA Diāna
BOGDANOVA Irina
BROUNA Marina
CVETAJEVA Jeļena
DAZBERGA Ligita
DEKAŅŠ Vladimirs
EIHVALDE Baiba
EŅĢELIS Aivars
ĒĶE Rita
FEŅINA Irina
GUBARS Sergejs
HIRŠSONE Sandra
JANŠEVSKA Biruta
JEROŠČENKO Ludmila
KATKUNE Astrīda
KĀPIŅA Andra
KIRILLOVA Ļubova
KLIMANSKA Sigita
KNAPŠE Agnese
KORNETE Toska
KUČIJEVA Larisa
KVAČS Vladimirs
LIBERTE Olga
LIEPA Laima
LIHTINS Vasīlijs
MAKAROVS Jevgeņijs
MARCINKĒVIČS Irēna
MUŠA Biruta
NARVILS Tālivaldis
NIKOLOVSKIS Jānis
PAURE Tamārav PERMINA Jeļena
PETKĒVIČA Gaļina
POĻECKAJA Tatjana
PROSVIRŅINA Valentīna
PTIČKINA Miranda
RJAZANCEVA Tatjana
RUDZS Aleksandrs
SAPATS Aivars
SEMJONOVA Tatjana
SEMJONOVA Tatjana
SKUJA Gunta
SOKOLOVSKA Anita
SPRŪDE Vija
STAŅISLAVSKIS Ivars
SVERČKOVS Jevgeņijs
ŠAKALE Ivonna
ŠTERNA Velta
VĪTIŅA Silvija
ZNOTIŅA Dagmāra