1971. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ANDERSONE Marita
ARĀJA Dainuvīte
ASUMA Benita
AŠNE Dagmāra
BABRE Erna
BAŠURA Valda
BERGMANE Gundega
BĒRICA Indra
BĒRZIŅA Austra
BĒRZIŅA Edīte
BIRBELE Anta
BIRZNALE Envija
BIRZNIEKS Aivards
BUNKA Valdis
FLUGINA Maija
JANSONE Ilze
KADAKS Andris
KASPARE Lūcija
KĻAVIŅA Velga
LILJE Dace
LULLE Astrīda
MUCENIECE Mārīte
NIEDRE Ilze
PLINĶE Inta
RADOVA Verena
REIVO Arma
RUDZROGA Valda
SILIŅA Silva
SMIRNOVA Ārija
TROIKA Velga
UPMALE Anita
VASILJEVA Digna
VEIDELE Daina
VINTERE Ruta
ZAKOVICS Viktors
ZORGEVICA Anita
ZVEJA Ilga

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

AMINOVA Natālija
ARTAMONOVS Rostislavs
ĀBELE Edīte
ĀBOLS Guntis
BOKUMA Aina
CĒRMANIS Andris
CIKOZA Valerijs
DUDČENKO Tamāra
ERSTE Ludmila
ESENBERGA Sandra
IESALNIEKS Marija
IŠČUKS Vladimirs
IVANOVA Lidija
IVANOVS Valerijs
KARASKA Alvīne
KĻAVA Liene
KRASOVKSA Solveiga
KRASTIŅA Elga
LAIPNIECE Ingrīda
LIEPIŅŠ Zigmars
ĻUBIMOVA Jeļena
MURAVIHS Anna
OBUHOVS Valerijs
PISARENKO Tamāra
PLASTINSKS Juris
PURVLĪCE Līga
PŪKAINE Indra
RĀCENĀJS Gunars
RODINA Larisa
SASUNOVA Natālija
SKARĒVIČA Alvīne
SMIRNOVA Tatjana
STREĻCOVA Jeļena
ŠČUKA Tatjana
ŠVERINA Olita
VALEIKO Valda
ZIKMANE Māra
ZUZJANINA Ludmila