1969. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

BITENIEKS Ivārs
ERNSTSONE Aida
GRAVA Daina
GRĪNBERGA Daiga
JELĒVICA Gunta
JOMINA Marija
KARPLE Diana
KRASTA Vija
LIEĢE Māra
LĪBEKA Lilija
NIEDOLA Mairita
OGLAITIS Guntis
OSTNIEKS Mārtiņš
PAUĻIKA Diana
PUDZE Valda
RAČE Vaira
SMIRNOVA Mārīte
ŠTĀLE Gunta
ŠTEMPELE Gaida
VILNE Zigrīda
ZĪTERE Zaiga
ZVIEDRE Inese

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

BĒTA Līvija
BIĢELE Aija
DUDKO Jevgenijs
FEDOTOVA Gaļina
GLUDAVA Dzintra
GRIŅUKA Vilma
JANSONE Skaidrīte
JEGOROVA Natālija
KALNIŅA Ingrīda
KLAVANSKIS Benjamiņš
KLUCE Ritma
KOLBINA Viktorija
KONUŠEVA Alla
KOSTRIJENKO Roza
LATUŠKĒVICA Silvija
LUKOVENKO Vladimirs
ĻUTIKOVA Ludmila
MOSEIČUKA Natālija
PANKOVS Anatolijs
POLE Irisa
RIŽOVA Natālija
STEPANOVA Tamāra
STRAUPENIEKS Kārlis
VASIĻJEVA Irina
ZVJAGINA Ņina
ŽIGALO Larisa